motylek96

1033 teksty – auto­rem jest mo­tylek96.

Szczęście to sposób w ja­kim kierun­ku pro­wadzisz myśli, które ok­reślają kim jesteś 

myśl
zebrała 7 fiszek • wczoraj, 20:57

Praw­da to kwes­tia pos­trze­gania świata 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 19 lutego 2017, 10:34

Są ludzie z który­mi bliżej nam nam do śmier­ci, niż do wspólne­go życia 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 10 lutego 2017, 07:45

Nie pod­ci­naj in­nym skrzy­deł, by umoc­nić swo­je, bo nie wiado­mo, dokąd cię po­niosą i kto okaże się sędzią za os­tatnim zakrętem przed metą 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 stycznia 2017, 09:45

Pos­tarzało się ciało, lecz myśli i prag­nienia wy­dają się być wciąż młode jak w mo­men­cie gdy po­wołane zos­tały do życia 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 stycznia 2017, 07:27

Na końcu cier­pli­wości zos­ta­je już tyl­ko krzyk 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 stycznia 2017, 08:17

Twarz w lustrze

Gdy w ciszy ob­gry­zam paznokcie
Mówisz że ból nie ma twarzy
Nie ma ko­loru

Za­puszcza korzenie
Podstepnie
W górę kręgosłupa się pnie

Zmusza do ukłonu demonom
Z obłędem w źrenicach

I wiesz
Nad­szedl czas wie­czne­go spoczynku 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 30 grudnia 2016, 21:11

Wier­ność włas­nym ideałom to je­dyny słuszny wybór 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 grudnia 2016, 21:45

Notatka z kuchni zimowej

Są mod­litwy op­ruszo­ne ciem­ny­mi dro­bin­ka­mi nocy
Myślisz - Śle­pe, nikt ich nie wysłucha

Są mod­litwy lek­kie niczym puch pisklęcia
Myślisz - ulecą z pier­wszym pod­muchem świtu

W uśpione niebo wzno­sisz oczy i dłonie
Jak­by to miało spra­wić cud

Zdarzyłeś się światu te­raz wędruj 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 22 grudnia 2016, 09:09

To emoc­je kreują stres, a nie sy­tuac­ja w ja­kiej powstają 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 listopada 2016, 20:41

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

dzisiaj, 08:00natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Szczęście to sposób w [...]

wczoraj, 22:56Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Szczęście to sposób w [...]

wczoraj, 21:03Cris sko­men­to­wał tek­st Szczęście to sposób w [...]

10 lutego 2017, 10:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Są ludzie z który­mi [...]

10 lutego 2017, 07:48motylek96 sko­men­to­wał tek­st Biel wyz­nacza szlak, dla dusz [...]

10 lutego 2017, 07:47motylek96 sko­men­to­wał tek­st Trzcina jest bar­dzo zwod­nicza [...]

31 stycznia 2017, 20:45motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nie pod­ci­naj in­nym skrzy­deł, [...]

26 stycznia 2017, 19:51Cris sko­men­to­wał tek­st Nie pod­ci­naj in­nym skrzy­deł, [...]

16 stycznia 2017, 22:37Cris sko­men­to­wał tek­st Postarzało się ciało, lecz [...]

16 stycznia 2017, 14:10motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nor­malnie pięknie wte­dy było [...]