motylek96

1061 tekstów – auto­rem jest mo­tylek96.

Słone karmel(ove) motyle

W ta­kie dni jak dziś
na­wet słowa więdną

W stęchłym powietrzu
trud­no ser­ce rozpalić

Może to os­tatni moment
na ciepłe uczucie

Póki zim­ne ognie
nieba nie ugaszą

Słone kar­me­love motyle
w za­kamar­kach dusz 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 grudnia 2018, 20:14

Stracony czas jest nieodwracalny, jak śmierć

Cho­ciaż ziemia moc­no trzy­ma za nogi
myślałam, że jeśli podskoczę
wys­tar­czająco wysoko
będę w niebie
O! Ja­kież to było mylące

Zam­knięta w sobie
kap­ryśny­mi słowa­mi kreślę obrazy
obec­nej chwi­li.
Sa­molub­nie, by nikt nie usłyszał,
upycham szep­ty w czte­rech ścianach,
bielo­nego po­koju.

Zbyt krótkie dni, by wyjść im nap­rze­ciw.

Tak ba­nal­nie, między oddechami

Niczym anioł że załama­nym skrzydłem 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 grudnia 2018, 16:58

stopy dotarły do kresu czasu

siedzę na ław­ce w be­tono­wym mieście
zag­ry­zam ra­no wy­pie­czo­ne milczenie

na białej korze brzozy
życie czar­ne zna­ki pisze
ucichł wiatr
gdy umarło serce

od­szedł człowiek
który wy­pełniał powietrze

tyl­ko księżyc przywykł
do wi­doku kościs­tej twarzy w kapturze

ślepną gwiaz­dy miasta 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 8 października 2018, 17:24

* * *

Niedługo drze­wa śniegiem zapłaczą
Słońce scho­wa się w głębi nieba
Od­liczam do zera 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 sierpnia 2018, 07:34

nieświadome oczekiwanie

tańczy wi­ruje na wietrze
pos­trzępiona kartka
le­je się at­ra­men­to­wa krew

za­gina rzeczy­wis­tość

z każdą mi­nutą opa­dają emocje
jak dob­rze że dzi­siaj nie pada

w os­tatnich drga­niach skrzydeł
za­sypia nies­po­koj­na myśl 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 24 lipca 2018, 06:19

tylko marzyciel w łzach dostrzega tęcze

tam gdzie cze­ka świt
na­wet wiatr przes­tał tańczyć
wyczekuje
sze­les­tu suk­ni w kwiaty
głupiec
nie wie, że to tyl­ko złudzenie

*cóż z te­go że pełnia lat
us­ta wciąż po­zos­tają chłodne
ty jes­teś księżycem
gdy ja jes­tem słońcem
roz­ciag­nietym  skrzydłami wiatru 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 21 lipca 2018, 21:13

okrutnie

ty do mnie
ja do ciebie
im bliżej

tym da­lej jes­teśmy od siebie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 lipca 2018, 19:31

(nie) satynowy

może zbyt dużo wymagam
próbując pojąć sens świata

po­woli ścieram się na krawędziach

i nie wiem czy to dobrze
gdy jed­na po drugiej
od­kry­wasz mo­je blizny

wątła i zgarbiona
pot­ra­fię kochać tyl­ko w wierszach

chodzę po świecie bosa
żyje do góry nogami
z pus­tym miej­scem w zagłębieniu dłoni

roz­trzas­ku­je godziny

więc nie budz świ­tu
nie wiado­mo co przyniesie
ro­mans czy śmierć

Gdy pod­da­my się si­le oddechu 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 6 lipca 2018, 18:53

smutek też ma w sobie piękno

cisza płonie sa­mot­nością
zim­ne us­ta składają po­całunek
gdy wiatr gładzi na­gie ramiona

na krawedzi

py­tasz co możesz zro­bić
gdy nie widzisz mo­jego uśmie­chu

szep­cz o życiu
o śmier­ci zbyt dużo wiem 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 czerwca 2018, 20:52

Nig­dy nie zniżaj się do po­ziomu osób kry­tykujących. La­taj wy­soko, na ile skrzydła ci pozwolą 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 czerwca 2018, 17:27

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. http://youtu.be/JcTt9AFywl8

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 grudnia 2018, 11:13yestem sko­men­to­wał tek­st Słone kar­mel(ove) mo­tyle

21 grudnia 2018, 10:55fyrfle sko­men­to­wał tek­st Słone kar­mel(ove) mo­tyle

20 grudnia 2018, 21:32finezja sko­men­to­wał tek­st Słone kar­mel(ove) mo­tyle

20 grudnia 2018, 20:26motylek96 wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

20 grudnia 2018, 20:24motylek96 sko­men­to­wał tek­st Stracony czas jest nieod­wra­cal­ny, [...]

20 grudnia 2018, 20:14motylek96 do­dał no­wy tek­st Słone kar­mel(ove) mo­tyle

18 grudnia 2018, 09:33onejka sko­men­to­wał tek­st Stracony czas jest nieod­wra­cal­ny, [...]

17 grudnia 2018, 21:41yestem sko­men­to­wał tek­st Stracony czas jest nieod­wra­cal­ny, [...]

17 grudnia 2018, 21:13Gaia sko­men­to­wał tek­st Stracony czas jest nieod­wra­cal­ny, [...]

17 grudnia 2018, 16:58motylek96 do­dał no­wy tek­st Stracony czas jest nieod­wra­cal­ny, [...]