motylek96, teksty z czerwca 2012 roku

29 tekstów z czer­wca 2012 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

undefined

ciszę ka­leczę krzy­kiem zrodzo­nym z mil­czących
ust. po­rośniętych zmur­szałymi słowami.
w la­biryn­cie niedoświad­czeń bez re­cep­ty
na życie, bu­duję wier­sze. przeklęte

na ścianie codzien­ności. przysiadł
mo­tyl nieśmiały, por­wał wer­sy moje
i odleciał 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 czerwca 2012, 08:18

wszys­cy ma­my taką samą miarę cza­su, lecz nie wszys­cy ma­my go ty­le samo 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 29 czerwca 2012, 22:14

nie pytaj dlaczego

otu­leni deszczem uczy­my się słuchać milczenia,
pus­tych dłoni. pęka­my cichut­ko nie raniąc
ni­kogo. szu­kając resztek par­szy­wego dnia,
spogląda­my w niebo zasłucha­ni
w rdza­wy od­dech ziemi. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 czerwca 2012, 04:38

czu­wając nad sa­mot­nością in­nych, poz­wa­lamy wie­rzyć, że spoglądając w tym sa­mym kierun­ku od­najdą dom cze­kający na ich miłość 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 czerwca 2012, 07:12

wiele jest miłości na świecie, lecz zbyt mało w ludzkich sercach 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 czerwca 2012, 07:14

w ob­liczu in­ności czu­jemy się niezręcznie 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 27 czerwca 2012, 07:13

szor­stka dłoń codzien­ności rzez­bi twarze 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 26 czerwca 2012, 07:04

po­zor­nie wszys­cy jes­teśmy równi, tyl­ko nieraz z głębi ser­ca pat­rzy­my z góry 

myśl • 25 czerwca 2012, 07:12

nieistotnie

słowa mod­litwy od­dzielam oddechem
py­tam. wznosząc na­bożnie oczy ku niebu
czy ktoś słucha mo­jego wyz­na­nia
próśb i grzechów

może większej wiary po­win­nam być
niejes­tem. za­bijam szansę na raj
to­pic szan­se na piekło. na wieczność
w czyśćcu. boso

mam nadzieję odejść przy wschodzie słońca
na­go. ro­zeb­rać ze słów is­tnienie. westchnieniem
tak niemod­nym zdmuchnę ziarenka
cza­su. jes­tes­two z klepsydry
uwol­nię. zajdę księżycem


http://www.kirstymitchellphotography.com/ssp_director/albums/album-5/lg/17_.jpg 

wiersz • 24 czerwca 2012, 00:02

i wciąż nie umiemy być szczęśli­wi, i wciąż wiatr pia­chem w oczach wieje
i wciąż z upo­rem uśmie­cha­my się do nadziei 

myśl • 23 czerwca 2012, 08:16

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 kwietnia 2018, 01:15yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą sztuką jest, nau­czyć [...]

21 kwietnia 2018, 15:38motylek96 do­dał no­wy tek­st Prawdziwą sztuką jest, nau­czyć [...]

21 marca 2018, 09:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 16:46Papużka sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 09:24motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

18 marca 2018, 09:18motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]

18 marca 2018, 09:13motylek96 do­dał no­wy tek­st Gardenia

15 marca 2018, 13:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]