motylek96, teksty z czerwca 2013 roku

24 teksty z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

w życiu ko­biety zaw­sze jest cze­goś nad­to, coś co by chciała zgu­bić, uk­ryć lub zmienić
pier­wsze to zbędne ki­log­ra­my, różna wałeczki, opon­ki itp
dru­gie to wiek, nies­te­ty ma­tema­tyka nie kłamie i w pe­selu cyferek [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 21 fiszek • 30 czerwca 2013, 00:00

zaw­sze znaj­dzie się ktoś, kto będzie/jest nam zadrą pod skórą 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 29 czerwca 2013, 09:10

by­wa iż tra­cimy ro­zum, by móc trzez­wo spoj­rzeć na sed­no sprawy 

aforyzm
zebrał 56 fiszek • 28 czerwca 2013, 00:59

nie jest dob­rze, gdy na drodze swej spo­tyka­my hi­pok­rytę który uda­je dob­ro­duszne­go choć jest zep­su­ty do szpi­ku kośći 

myśl
zebrała 65 fiszek • 26 czerwca 2013, 08:33

człowiek, nie złota ryb­ka, spełniać zachcianek i fa­nabe­rii in­nych nie lubi 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 25 czerwca 2013, 13:41

"Nie mów Bogu, że masz wielki problem. Powiedz swojemu problemowi, że masz wielkiego Boga."

nie lękaj się, łap wiatr w żagle
świat nie skończy się
jeśli na zakręcie upadniesz

roz­pal og­nisko po zmroku
nie py­taj cze­mu i czy to ma sens

nie war­to trwo­nić dni
na niepot­rzeb­ne żale
których nie usłyszy nikt


*ty­tuł wier­sza, zna­lazłam na por­ta­lu STY­LOWI, nie mam pojęcia skąd pochodzi ten cy­tat, ko­go to słowa 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 23 czerwca 2013, 16:13

na życie i śmierć

cienie osiadają na opuszczo­nych miejscach
by nie czuć bólu sa­mot­nych nocy
gdy odeszli ci do których by­li przywiązani 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 22 czerwca 2013, 11:38

i tyl­ko oso­ba sil­na z poczu­ciem włas­nej war­tości pot­ra­fi za­puścić w głąb siebie korze­nie i być w pełni sobą 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 21 czerwca 2013, 14:43

by­wa, iż zim­ne słowa naj­bar­dziej roz­pa­lają wnętrze 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 18 czerwca 2013, 20:07

w mroku jest wiele światła

lu­bię mieć na wyłączność
to co dla in­nych jest nieistotne
te chwi­le które nie chcą na dłużej pozostać
kiedy po­ranek ciszę przerywa
uwal­niając siłę nieujarzmioną
a ludzie niczym pta­ki szybują
oglądając w kałużach prze­mok­nięte twarze 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 17 czerwca 2013, 13:38

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 kwietnia 2018, 01:15yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą sztuką jest, nau­czyć [...]

21 kwietnia 2018, 15:38motylek96 do­dał no­wy tek­st Prawdziwą sztuką jest, nau­czyć [...]

21 marca 2018, 09:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 16:46Papużka sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 09:24motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

18 marca 2018, 09:18motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]

18 marca 2018, 09:13motylek96 do­dał no­wy tek­st Gardenia

15 marca 2018, 13:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]