motylek96, teksty z czerwca 2015 roku

3 teksty z czer­wca 2015 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania. Helen Keller

mil­czą na­wet pta­sie skrzydła
gdy niepo­koju motyle
szar­pią myśli 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 czerwca 2015, 09:32

z naj­pros­tszych słów zbu­dowa­ne są naj­piękniej­sze zdania 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 czerwca 2015, 14:00

melancholia nocy

gdy dzień zmęczo­ny ustępu­je miej­sca nocy
do ser­ca zak­ra­da się melancholia
pod po­wieka­mi chmurzy się i burzy niebo

a ok­na uśpione 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 8 czerwca 2015, 20:38

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

5 listopada 2017, 19:48Naja sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 18:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 09:57motylek96 do­dał no­wy tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

29 września 2017, 15:54.Rodia sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 22:19motylek96 sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 08:41Naja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 07:35Irracja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

12 września 2017, 20:52Cris sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają tak zim­ne [...]

19 sierpnia 2017, 14:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]