motylek96, teksty z czerwca 2015 roku

3 teksty z czer­wca 2015 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania. Helen Keller

mil­czą na­wet pta­sie skrzydła
gdy niepo­koju motyle
szar­pią myśli 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 czerwca 2015, 09:32

z naj­pros­tszych słów zbu­dowa­ne są naj­piękniej­sze zdania 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 czerwca 2015, 14:00

melancholia nocy

gdy dzień zmęczo­ny ustępu­je miej­sca nocy
do ser­ca zak­ra­da się melancholia
pod po­wieka­mi chmurzy się i burzy niebo

a ok­na uśpione 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 8 czerwca 2015, 20:38

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy