motylek96, teksty z czerwca 2015 roku

3 teksty z czer­wca 2015 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania. Helen Keller

mil­czą na­wet pta­sie skrzydła
gdy niepo­koju motyle
szar­pią myśli 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 26 czerwca 2015, 09:32

z naj­pros­tszych słów zbu­dowa­ne są naj­piękniej­sze zdania 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 czerwca 2015, 14:00

melancholia nocy

gdy dzień zmęczo­ny ustępu­je miej­sca nocy
do ser­ca zak­ra­da się melancholia
pod po­wieka­mi chmurzy się i burzy niebo

a ok­na uśpione 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 8 czerwca 2015, 20:38

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Gardenia

wczoraj, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

wczoraj, 16:46Papużka sko­men­to­wał tek­st Gardenia

wczoraj, 09:24motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

wczoraj, 09:18motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]

wczoraj, 09:13motylek96 do­dał no­wy tek­st Gardenia

15 marca 2018, 13:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 10:02Naja sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 09:59Naja sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]

12 marca 2018, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]