motylek96, teksty z grudnia 2011 roku

12 tekstów z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

gu­biąc wo­le is­tnienia sta­jemy się przeźroczyści 

aforyzm
zebrał 92 fiszki • 29 grudnia 2011, 17:16

kiedyś pochwycę wiatr bez­tros­ki aby nie por­wał myśli na strzępy 

myśl
zebrała 38 fiszek • 24 grudnia 2011, 07:18

By­wają ludzie którzy przechodząc przez nasze życie ka­leczą wnętrze, zos­ta­wiając małe sączące się ranki.
Zda­je nam się, że z cza­sem ra­ny sa­me się zas­kle­piają. Nic bar­dziej myl­ne­go. Zaz­wyczaj le­kar­stwem są oso­by, które bez splen­do­ru trzy­mają nas a rękę. W bal­sa­micznej ciszy kołysząc nie poz­wa­lają, by ma­razm na­mi zawładnął. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 23 grudnia 2011, 08:00

nieraz przy­pad­kiem ro­bimy strip­tiz, nie ze swo­jego lecz z cudze­go życia 

aforyzm
zebrał 89 fiszek • 19 grudnia 2011, 12:42

zmar­szczki - sieć zarzu­cana przez czas w którą wpa­dają wszyscy 

myśl
zebrała 36 fiszek • 18 grudnia 2011, 08:44

zamknij oczy pomyśl o mnie

naucz mnie czy­tać swo­je milczenie
w szcze­linie słów ukryte

na zielo­nych łąkach źrenic
obudź do końca

pozostań

tyl­ko przy to­bie potrafię
być latem 

wiersz
zebrał 38 fiszek • 16 grudnia 2011, 21:00

nieraz cień rzeczy­wis­tości, kładzie się na marzeniach 

myśl
zebrała 42 fiszki • 13 grudnia 2011, 14:26

cier­pli­wość, cno­ta której wszys­tkim brakuje 

myśl
zebrała 32 fiszki • 11 grudnia 2011, 08:22

sa­mot­ność to wy­god­ny stan, ideal­ny kom­pan/ka dla egoistów.
ni­by do ni­kogo, a jed­nak do ko­goś się przynależy 

myśl
zebrała 24 fiszki • 10 grudnia 2011, 09:09

nau­czmy wsłuchi­wać się w in­nych, a rad nie trak­tujmy jak atak na sfe­ry osobowości 

myśl
zebrała 28 fiszek • 5 grudnia 2011, 12:13

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy