motylek96, teksty z grudnia 2013 roku

6 tekstów z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

* * *

ziemia pod­trzy­muje stopy
byśmy nie za­pad­li się w cze­luść piekielną
deszcz ob­my­wa z grzechów
by nie ska­lać niewin­ność anioła

i tyl­ko wiatr wy­daje się obojętny
tar­gając na­gie ra­miona drzew 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 31 grudnia 2013, 14:52

naj­sku­teczniej do działania po­pycha nie­szczęście i dra­mat, szczęście i po­wodze­nie sadza nas na miękkiej po­dusi, usy­pia czuj­ność i karze wie­rzyć, że co dob­re nig­dy się nie kończy 

myśl
zebrała 15 fiszek • 17 grudnia 2013, 14:21

zer­wij łańcuchy krępujące us­ta i dłonie, stań się pun­ktem widze­nia dla siebie, w drodze do innych


Odtwórz  

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 16 grudnia 2013, 19:35

jak tu nie zbłądzić

po­ranek ok­ry­ty mgłą
jeszcze śni
po ho­ryzont nie wi­dać drogi

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 14 grudnia 2013, 14:21

Moc­niej niż słońca pro­mieniem, dob­rym słowem i uśmie­chem og­rze­jesz zziębnięte ludzkie serce 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 grudnia 2013, 20:12

* * *

zat­rzy­mam słońce w dłoni

...słyszysz...

wiatr na stru­nach ciszy gra
mar­twy prze­nika do szpi­ku kości 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 1 grudnia 2013, 13:24

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy