motylek96, teksty z grudnia 2014 roku

4 teksty z grud­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

Do­piero zdar­te po­deszwy po­kazują jak da­leko jes­teśmy w sta­nie odejść od siebie.Spełnienia w by­ciu sobą, dużo wiary w NowymRoku 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 31 grudnia 2014, 20:34

* * *

gdy przyj­dzie śnieg
dob­ry gest w czyjąś stronę
roz­pro­mieni mroz­ny dzień 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 15 grudnia 2014, 20:46

przytyki

"...a ja mam dłonie smut­ne jak opuszczo­ne gniaz­da.Ra­fał Wojaczek


nieraz za­wie­szam sa­mot­ność
wy­so­ko, po­nad dacha­mi domów
by nab­rać dystansu
do otoczenia

udając, że kłębiące chmury
to zas­py śnieżne

a gdy zap­raszam sa­mot­ność zno­wu do siebie
śmieje się, z żeber­ka kaloryfera
że z niego ona wykuta

raz w ro­ku rozgrzewa 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 grudnia 2014, 09:53

rozczulanka

na skra­ju dnia stoi niedowiarek
zmęczony
niemodny

wdep­ta­ny w ziemię
zwątpieniem

oczy­tany poradami
w życie próbu­je je wpleść

sto­py od ziemi oderwać
choć noc bezsenna 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 7 grudnia 2014, 11:04

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

5 listopada 2017, 19:48Naja sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 18:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 09:57motylek96 do­dał no­wy tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

29 września 2017, 15:54.Rodia sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 22:19motylek96 sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 08:41Naja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 07:35Irracja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

12 września 2017, 20:52Cris sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają tak zim­ne [...]

19 sierpnia 2017, 14:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]