motylek96, teksty z kwietnia 2010 roku

7 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

- Prze­cież ser­ce to tyl­ko ka­wałek mięśnia
Dlacze­go tak boli?!
- Jak to nie wiesz?
To nie ser­ce bo­li to dusza cierpi 

myśl
zebrała 41 fiszek • 29 kwietnia 2010, 00:02

Śmierć jest ludzkim przyjacielem
-przychodzi obej­mu­je za­myka oczy
-roz­wiązu­je wszys­tkie nasze problemy
-nie py­ta o zgodę 

myśl
zebrała 28 fiszek • 28 kwietnia 2010, 00:05

Ten zdo­był ser­ce i zro­zumiał dusze - kto nie pragnął ciała
ten kto pragnął ciała nig­dy nie zdo­był ser­ca i nie zro­zumiał duszy 

myśl
zebrała 40 fiszek • 26 kwietnia 2010, 00:02

Szu­kamy się - lecz gdy od­najdu­jemy uda­jemy że to nie to Zna­my roz­cza­rowa­nia gorzki smak Wo­limy w świecie marzeń żyć -niż z miłością stanąć twarzą w twarz Łat­wiej uda­wać że to magia [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 19 fiszek • 25 kwietnia 2010, 00:22

Płynę po morzu życia Po­konu­je sztor­my hu­raga­ny Wiatr tar­ga stat­kiem mym Lecz ja nie pod­daję się Wiem ze kiedyś z gęstej mgły wypłynę Zaświeci słońce a ja Do spo­koj­ne­go i bez­pie­czne­go por­tu zawine 

myśl
zebrała 25 fiszek • 24 kwietnia 2010, 00:04

Czym za­tem są marze­nia sko­ro boimy się ich spełnienia
A gdy przychodzą od­wra­camy się do nich plecami
A może tak się dzieje gdy cze­goś za moc­no pragniemy
Czy kiedyś docze­kamy spełnienia te­go marzenia? 

myśl
zebrała 38 fiszek • 23 kwietnia 2010, 00:19

Ludzie są jak wiatr Nieraz jak hu­ragan prze­latują przez nasze życie Pus­tosząc dusze Nieraz są jak ze­firek de­likat­nie ko­ja po­cie­szają i na zaw­sze zostają 

myśl
zebrała 44 fiszki • 15 kwietnia 2010, 07:43

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

5 listopada 2017, 19:48Naja sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 18:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 09:57motylek96 do­dał no­wy tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

29 września 2017, 15:54.Rodia sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 22:19motylek96 sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 08:41Naja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 07:35Irracja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

12 września 2017, 20:52Cris sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają tak zim­ne [...]

19 sierpnia 2017, 14:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]