motylek96, teksty z kwietnia 2014 roku

15 tekstów z kwiet­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

nie zależnie od pogody

poeci prze­lewają na pa­pier swo­je (od)uczucia
wydzierając słow­ni­kom słowa niebanalne
nie rzad­ko krwawiące

świat nic so­bie z te­go nie robiąc
kręci się nadal 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 27 kwietnia 2014, 11:48

nie pom­niej­szaj swoich możli­wości, możesz więcej niż myślisz, wys­tar­czy uwie­rzyć i nie do­kar­miać lęków


*ref­lek­sja po ses­ji coaching 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 26 kwietnia 2014, 10:01

* * *

na bez­drożach wiatr
prze­gania zim­ne serce
spłoszo­ne słońce

pod zmrużoną powieką
łza ciąży kamieniem
pus­tynny piach 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 21 kwietnia 2014, 17:50

* * *

kap­ry­si człowiek
gdy czas przez pal­ce przecieka

od­wróco­na klepsydra
nie zwróci stra­conych lat 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 kwietnia 2014, 08:27

zapomniał anioł gdzie jego miejsce

bez od­ry­wania od ziemi
chciał dot­rzeć do nieba
po­gubił pióra
za­mienił się w gip­so­wy szkielet 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 kwietnia 2014, 11:41

* * *

w ciągu pra­cowi­tego dnia
złoty liść pod sto­py spadł
nie przy­niósł bogactwa 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 18 kwietnia 2014, 18:24

by­wają ludzie, którzy na pier­wszy rzut oka wy­dają się sym­pa­tyczni, ale po cza­sie oka­zuje sie, iż wiele tracą wy­puszczając niekon­tro­lowa­ny po­tok słów 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 kwietnia 2014, 21:58

Obgadując człowieka

Nie narze­kaj, że góra przed tobą zbyt stroma,
nie ona jest przeszkodą,
a ka­mienie o które przyj­dzie ci ra­nić stopy 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 kwietnia 2014, 21:23

jestem zbyt wygodna by pozwolić by życie mi umknęło

piorun rozpłatał drzewo
już nic nie przysłania mi 
drogi
te­raz śmiało mogę ot­worzyć drzwi
i spraw­dzić co jest po­za nimi

nie zlęknę się
choć strach ma wiel­kie oczy

sa­ma na­daje mu kształt

gdy noc łap­czy­wie spija
budzące­go się poranka
blask 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 14 kwietnia 2014, 20:53

* * *

niebo za­ciąga się obłokami
przyg­niatając
wiosen­nie odpływa 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 12 kwietnia 2014, 16:13

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy