motylek96, teksty z kwietnia 2015 roku

5 tekstów z kwiet­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

daty dzielą życie na rozdziały

tam gdzie nie sięga cień
na zmęczo­nych powiekach
spoczy­wa os­tatni pocłunek
te­go dnia

po­roz­rzu­ca­ne niedbale
słowa i gesty
wie­czo­rem spacerują
ścieląc myśli do snu 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 25 kwietnia 2015, 20:42

skłon­ności do uza­leżnień mają ludzie wewnętrznie nies­ta­bil­ni, ni­by przy­pad­kiem stojący na pro­gu życia 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 kwietnia 2015, 10:16

błądząc myślami po drżących promieniach słońca

naucz mnie os­wa­jać cisze i spokój
wpla­tać między nies­po­koj­ne dni

po­całun­kiem i dotykiem
moim badz

a gdy przyj­dziesz poz­wo­le ci
szep­tem otu­lić skołata­ne serce


kiedy tęskno­ta całuje nadgarstki 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 13 kwietnia 2015, 12:42

dob­rze do­bieraj słowa, gdy roz­ma­wiasz z sa­mym sobą, na­wet naj­większy hałas nie jest w sta­nie zagłuszyć spus­tosze­nia ja­kie możesz w so­bie wywołać



Ju­li Zeh ‘Ciem­na materia’
"Człowiek, który nie py­ta siebie, kim jest, nie zna się na sztu­ce opo­wiada­nia historii."
 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 kwietnia 2015, 13:50

aby poznać człowieka, trzeba zostać jego towarzyszem podróży

dałeś mi skrzydła śnieżno białe
szko­da, że za­pom­niałeś uprzedzić

będą szarzały
im więcej grzechu
będzie wkoło

wysłałeś mnie na ziemie
uz­bra­jając tyl­ko w życzli­wy uśmiech

zas­tałem chaos

dużo pra­cy prze­de mną






*przysłowie tureckie 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 4 kwietnia 2015, 17:58

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

5 listopada 2017, 19:48Naja sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 18:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 09:57motylek96 do­dał no­wy tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

29 września 2017, 15:54.Rodia sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 22:19motylek96 sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 08:41Naja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 07:35Irracja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

12 września 2017, 20:52Cris sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają tak zim­ne [...]

19 sierpnia 2017, 14:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]