motylek96, teksty z kwietnia 2016 roku

8 tekstów z kwiet­nia 2016 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

Na­wet na drodze (z po­zoru) pros­tej możemy pot­knąć się o (nie­chciane) słowa i wte­dy przychodzi ref­lek­sja nad sen­sem ko­lej­ne­go oddechu 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 kwietnia 2016, 11:36

By­wają ludzie przy których spa­lamy się, a nasza pew­ność siebie ula­tuje wraz z wiatrem 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 kwietnia 2016, 07:55

Ludzka pa­mięć by­wa za­wod­na, pa­mięć pa­pieru jest znacznie trwalsza. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 kwietnia 2016, 14:41

Za­dając trud­ne py­tanie, nie spodziewaj się łat­wej odpowiedzi 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 16 kwietnia 2016, 17:19

Nie jes­tem pew­na co łat­wiej zro­bić; dos­to­sować rzeczy­wis­tość do marzeń, czy marze­nia do rzeczywistości. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 kwietnia 2016, 19:40

Los rzu­ca ci kłody pod nogi?
Zbu­duj z nich most, który pro­wadzi do osiągnięcia celu 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 8 kwietnia 2016, 07:21

To co nie mieści się w głowi od­bi­ja się w oczach, a nieraz wychodzi na zewnątrz słowem ujęte 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 8 kwietnia 2016, 06:11

Po­ziom roz­cza­rowa­nia, może znacznie skoczyć w górę, gdy praw­da zacznie uwierać tuż pod żeb­rem z le­wej stro­ny. Lecz tyl­ko od ciebie za­leży co z tym od­czu­ciem zrobisz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 kwietnia 2016, 20:05

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy