motylek96, teksty z listopada 2010 roku

20 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

Kiedy umrę ja,um­rze mój anioł.Ra­zem będziemy iść po nieba skłonie.Nie będę sa­ma...I tyl­ko do­tykiem po­ran­ka ro­sa,łzą po mnie zapłacze 

myśl
zebrała 73 fiszki • 29 listopada 2010, 00:05

Próbując być mądrym na siłę,możesz zro­bić z siebie głupka 

myśl
zebrała 90 fiszek • 27 listopada 2010, 00:05

Sa­mot­ny człowiek marznie na dworze.Śnieg po­woli za­sypu­je je­go wątłe ciało,mróz bez­li­tośnie za­mienia ser­ce w czer­wo­ny lo­dowiec,krew co­raz wol­niej zaczy­na krążyć.Bez do­mu,bez rodzi­ny,głod­ny i brud­ny.Nie pozwól,aby je­go świe­czka do­paliła się.Pomóż mu odzys­kać godność

Nie przechodz obojętnie nad nie­szczęściem ludzkim 

myśl
zebrała 67 fiszek • 26 listopada 2010, 00:07

I tyl­ko o jed­no proszę cię Boże...daj mi siłę w wal­ce o ko­lej­ne jutro 

myśl
zebrała 85 fiszek • 24 listopada 2010, 00:01

Życie ma­luje na twarzy pędzlem zmar­szczek różne krajobrazy 

myśl
zebrała 98 fiszek • 22 listopada 2010, 00:02

Pod przym­knięty­mi po­wieka­mi uka­zują się ob­ra­zy,naj­skryt­szych marzeń.To film wyświet­la­ny spec­jalnie dla ciebie.

Nie pozwól ,aby two­je marze­nia ,roz­biły się o os­tre kan­ty rzeczywistości 

myśl
zebrała 103 fiszki • 20 listopada 2010, 16:22

Gdy miłość na stru­nach duszy zag­ra ,amor jest zbyteczny.

Amor by­wa ze­zowa­ty,łuk krzy­wy,a strzała, le­ci nie w tym kierun­ku co potrzeba. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 18 listopada 2010, 08:13

...będę cze­kała na gra­nicy snów i marzeń,gdzie niebo z ziemią łączy się.Gdzie miłość wy­bija rytm.Noc wi­ta dzień,księżyc słońce całuje
...będę cze­kała z pa­rującym kub­kiem pełnym czułości 

myśl
zebrała 87 fiszek • 17 listopada 2010, 00:04

Naj­większą przeszkodą w reali­zac­ji marzeń jest umysł.
Sku­tecznie og­ra­nicza nasze działanie i za­myka drogę do sukcesu 

myśl
zebrała 74 fiszki • 15 listopada 2010, 07:43

Gdy nie zos­ta­je na­wet cień nadziei, dzień w noc się za­mieni.Duszą tar­ga wiatr niepew­ności,niczym liściem jesiennym.

Od­chodzi nadzieja,zos­ta­je wiara w ko­lej­ne jutro. 

myśl
zebrała 90 fiszek • 14 listopada 2010, 08:44

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy