motylek96, teksty z listopada 2012 roku

22 teksty z lis­to­pada 2012 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

nas­ta­ly ta­kie cza­sy, ze ro­bimy in­nym to cze­go nie chcieli­bys­my by nam zro­biono, zy­jemy jak nam me­dia pod­po­wiada­ja i na­wet smierc w ten pa­kiet wliczono 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 listopada 2012, 08:49

czas nig­dy nie śpi bie­rze udział w niekończącym sie ma­rato­nie, bez­senność nie poz­wa­la mu dot­rzeć do mety 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 29 listopada 2012, 09:13

“znam cię na wy­lot“ mówi człowiek wy­puszczając słowa z szyb­kością
ka­rabi­nu maszynowego 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 28 listopada 2012, 09:24

* * *

zabłąka­ny wędro­wiec, pod skamieniałą
po­wieką prze­suwa różan­ce trosk naszych

widziałam go

leżał na roz­sta­ju, samotny
po­noć nie miał ser­ca, zszarzały
ciszą życia zapruszony

jed­nym był przeszkodą na drodze
in­ni mi­jali go obojetnie

miał czas, w niemym krzyku
czekał

to ja, kamień 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 27 listopada 2012, 13:27

zimowa zmarszczka

niedo­kończo­ny do­tyk
dłoni, śla­dem niezatartym
na nie­wzruszo­nym
pejzażu

dreszczem na skórze 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 24 listopada 2012, 19:32

pOL

wy­lewasz ocean uczuć tuż
pod moimi sto­pami, wirują
niczym płat­ki, pie­szczo­ne wiatrem

wys­tro­jona w uśmiech i suknię
tkaną twoim westchnieniem

wiem

tyl­ko ty możesz
mi pomóc, od­szu­kać klucz

do wnętrza 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 23 listopada 2012, 13:13

“dob­rym ludziom“ diabel slo­wa dobiera 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 21 listopada 2012, 07:34

* * *

wskazówki ze­gara po godzinach
roz­rzu­cają marze­nia, w których
próbu­jemy się spełnić

ot­wierając siebie na innych
nies­trudze­nie os­wa­jamy nieznane

choć nie jest łatwo

żyć ze świado­mością, że nieraz
kończy sie infekcją 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 listopada 2012, 07:34

im szerzej ot­wiera­my ser­ce na in­nych, tym bar­dziej na­rażamy się na cho­ro­by wieńcowe 

aforyzm
zebrał 18 fiszek • 18 listopada 2012, 12:55

trzy­maj się blis­ko szu­kających praw­dy, uni­kaj tych którzy mó­wią, że ja odnalezli 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 17 listopada 2012, 08:57

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 kwietnia 2018, 01:15yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą sztuką jest, nau­czyć [...]

21 kwietnia 2018, 15:38motylek96 do­dał no­wy tek­st Prawdziwą sztuką jest, nau­czyć [...]

21 marca 2018, 09:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 16:46Papużka sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 09:24motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

18 marca 2018, 09:18motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]

18 marca 2018, 09:13motylek96 do­dał no­wy tek­st Gardenia

15 marca 2018, 13:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]