motylek96, teksty z listopada 2013 roku

11 tekstów z lis­to­pada 2013 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

długość życia od­mie­rzają ludzie
czas tyl­ko wy­bija rytm 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 28 listopada 2013, 08:17

Kiedy

wiatr śpiewa moim głosem
wy­daje się że jesteś.
to tyl­ko złudzenie
pus­tych dłoni i ust
z niez­na­nym imieniem 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 26 listopada 2013, 21:07

wychodząc z siebie mam od­wa­ge stanąć twarzą w twarz ze strachem,
przek­roczyć gra­nice by z po­wodze­niem przy­witać ko­lej­ny dzień 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 listopada 2013, 09:56

życie da­je nam wiele możli­wości w różnych dzie­dzi­nach ,aczkol­wiek suk­ces od­niesiemy po­dej­mując je­dynie kon­kret­ne de­cyz­je, całą reszte po­zos­ta­wiając da­leko w tyle 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 listopada 2013, 08:51

sogni d'oru

niczym nie zmąco­na tafla
drga
gdy do­tyka ją wiatr

a niebo wyprówać mu­si so­bie żyły
by po­ruszyć spo­koj­ny nurt 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 listopada 2013, 17:17

by­wają dni, że sze­lest pta­sich piór sma­gających po­wiet­rze brzmi niczym ek­sploz­ja ty­siąca bomb 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 listopada 2013, 21:16

kłopo­ty nie wiedzą co to umiar w działaniu, wciąż sie dwoją i troją i nieraz wychodzi na to, iż jes­teśmy je­dynie piątym kołem u wozu 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 19 listopada 2013, 12:40

bezsenność chodzi po mojej ulicy

bez­sennej no­cy szep­tanne sekrety
są bez­pie­czne, niczym ka­mień w wodzie

i nie szkodzi, że nieraz by­wa mało przyjemna
prze­cież ty­le ma tajemnic

tak często widzi ruiny życia człowieka nad krawędzią
z wa­lizką pełną zwątpienia 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 17 listopada 2013, 13:18

nie łat­wo jest być os­tatnią deską ra­tun­ku, gdy drzaz­gi ra­nią dłonie 

myśl
zebrała 16 fiszek • 10 listopada 2013, 16:21

listopad

gdy noc zmy­je ze mnie
dzi­siej­szy dzień
na­rodze się na nowo

i ut­rzy­mam niebo
by nie spadło
to­bie na głowe

prze­cież wiesz
lis­to­pad nie sprzyja
szczęściu 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 6 listopada 2013, 21:51

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

5 listopada 2017, 19:48Naja sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 18:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 09:57motylek96 do­dał no­wy tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

29 września 2017, 15:54.Rodia sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 22:19motylek96 sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 08:41Naja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 07:35Irracja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

12 września 2017, 20:52Cris sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają tak zim­ne [...]

19 sierpnia 2017, 14:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]