motylek96, teksty z lutego 2012 roku

15 tekstów z lu­tego 2012 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

a jeśli nocą do mych drzwi za­puka strach kładąc się długim cieniem na wy­cieraczce, nie wiem czy znajdę siłę, by go zdep­tać... gwałtow­nym wrzeszczącym porankiem 

myśl
zebrała 37 fiszek • 29 lutego 2012, 22:22

Jest też cisza przed burzą i jej oba­wiam się naj­bar­dziej. Niepo­kojem i niepew­nością prze­syca powietrze.
Trzy­mając na krawędzi języ­ka słowa, spra­wia, że od­dech sta­je się co­raz cięższy, a spokój wręcz nie do wytrzymania.
I [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 33 fiszki • 25 lutego 2012, 08:55

ważny jest kli­mat, by od­wagę miał człowiek przed in­ny­mi ot­worzyć się

in­spi­ration; marka 

myśl
zebrała 43 fiszki • 24 lutego 2012, 21:12

i po­wiem ci że
ludzie ty­mi sa­mymi ścieżka­mi chadzają, lecz przew­rotny los w rożnych mo­men­tach życia kieru­je ich na tą samą stronę dro­gi... dla­tego mi­jają się, nieraz na­wet nie dos­trze­gając siebie nawzajem 

myśl
zebrała 35 fiszek • 23 lutego 2012, 18:32

jed­na spa­dająca krop­la zakłóca niezmąconą ciszę
je­den spa­dający płatek zmienia krajobraz
jed­no zda­nie wy­powie­dziane w nieod­po­wied­niej chwi­li zmienia całe życie

słowa są niczym rozpędzo­ny po­ciąg, nieraz wy­padający z torów gdy se­mafor w porę nie zmieni trasy 

myśl
zebrała 27 fiszek • 22 lutego 2012, 23:14

szcze­rość nie zaw­sze popłaca, nieraz wys­ta­wia wy­sokie rachunki 

myśl
zebrała 49 fiszek • 21 lutego 2012, 17:04

po kruchym lodzie śliz­gają się słowa, ludzi nadwrażliwych 

myśl
zebrała 41 fiszek • 18 lutego 2012, 10:14

ro­biąc coś na siłę, re­zul­tat nig­dy nie będzie dość zadowalający 

myśl
zebrała 37 fiszek • 16 lutego 2012, 20:15

gasząc ogień czy­jegoś spoj­rze­nia, zwróć uwagę co dzieje się za plecami 

myśl
zebrała 30 fiszek • 12 lutego 2012, 17:42

ludzie sa­mot­nie żeg­lujący przez życie, świat trzy­mają na dystans 

myśl
zebrała 41 fiszek • 10 lutego 2012, 19:00

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 kwietnia 2018, 01:15yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą sztuką jest, nau­czyć [...]

21 kwietnia 2018, 15:38motylek96 do­dał no­wy tek­st Prawdziwą sztuką jest, nau­czyć [...]

21 marca 2018, 09:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 16:46Papużka sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 09:24motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

18 marca 2018, 09:18motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]

18 marca 2018, 09:13motylek96 do­dał no­wy tek­st Gardenia

15 marca 2018, 13:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]