motylek96, teksty z lutego 2015 roku

4 teksty z lu­tego 2015 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

* * *

Bez­senne no­ce biorę, za dobrą mo­netę, kto­ra poz­wa­la mi oglądać zja­wis­ka dziejące się na niebie, z życze­niem na końcu języ­ka wy­pat­ru­je spa­dającej gwiaz­dy, próbu­je od­cze­pić księżyc za­haczo­ny o dach wieżow­ca (romantycznie)


Snu­je plany [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 9 fiszek • 26 lutego 2015, 16:24

*pierwsze poznane serce jest tym, do którego zwracamy się najchętniej.

ty­le dni już minęło i no­cy wiele
kil­ka zmar­szczek przybyło
a two­je dłonie wciąż

daleko

chy­ba zwariowałam
wciąż cze­kam na ich bez­pie­czne ciepło

mo­je życie toczy się bar­dzo prędko
tak mu­si być
bo­je się że nie zdąrze dobiec
gdy będziesz chciał znowu
zo­baczyć się ze mną

ta nasza miłość

toczy się ni­by ku­la już od wielu lat
nieśmiała
dru­gi raz do tańca nie poprosiOdtwórz

*Hans Chris­tian Andersen 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 24 lutego 2015, 20:23

nierozumienie (chciałabym być idealna dla siebie)

"Stań się lep­szym człowiekiem. I za­nim poz­nasz ko­goś upew­nij się, że znasz siebie i że nie będziesz chciał być ta­ki jak on chce, ale będziesz sobą." Gab­riel Gar­cia Mar­quez


skrzy­pią drzwi niedomknięte
zos­tał tyl­ko świat
w za­ciśniętej dłoni
i nic więcej

sta­ram się
być dob­rym człowiekiem
pat­rząc szkla­ny­mi ocza­mi szyb
za­lany­mi deszczu strugami
nie oceniam

może Bóg w swej łasce
do siebie mnie wezmie

nie teraz
ale kiedy skończy się mój czas 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 lutego 2015, 21:12

zarzuć kot­wicę z ciszy, a usłyszysz co dzieje się między słowami 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 14 lutego 2015, 18:31

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy