motylek96, teksty z maja 2011 roku

21 tekstów z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

i auten­tyczność można przekolorować 

myśl
zebrała 48 fiszek • 31 maja 2011, 07:12

każdy ma swo­je niebo w którym wyob­raznia może stworzyć wszys­tko co zapragniemy.
wys­tar­czy oder­wać wzrok od ziemi i spoj­rzeć po­za horyzont 

myśl
zebrała 48 fiszek • 30 maja 2011, 07:40

ty­le w nas sek­sual­ności, ile jej w so­bie widzimy 

myśl
zebrała 48 fiszek • 29 maja 2011, 07:45

je­dynie szczerze wy­lana łza, może zmyć skazę z lus­tra przeszłości w którym przeglądać mu­simy się co dnia 

myśl
zebrała 40 fiszek • 28 maja 2011, 07:07

w cudzych słowach nie zaw­sze dob­rze wyglądamy 

myśl
zebrała 75 fiszek • 26 maja 2011, 07:00

czas za­mienia ra­ny ser­ca w ta­tuaże zdo­biące ciało 

myśl
zebrała 48 fiszek • 24 maja 2011, 13:22

zwy­cięstwo po drodze klęski stąpa szu­kając pok­lasku jed­ne­go dnia, mie­dzy niebem, a piekłem 

myśl
zebrała 42 fiszki • 23 maja 2011, 07:52

w ka­lej­dosko­pie zbyt szyb­ko zmieniających się dni,gu­bimy swo­je "ja",przełamując sche­maty,zry­wając kaj­da­ny strachu niepew­ne­go jutra 

myśl
zebrała 39 fiszek • 22 maja 2011, 11:06

życia nie tworzy przy­padek lecz kieru­nek w którym się patrzy 

aforyzm
zebrał 104 fiszki • 21 maja 2011, 08:13

barwą swoich słów,ma­luje nas­tro­je bliskich 

myśl
zebrała 53 fiszki • 20 maja 2011, 12:01

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy