motylek96, teksty z maja 2013 roku

32 teksty z ma­ja 2013 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

ukocha­na oso­ba jest niczym lus­tro, w którym oglądać możemy uczucia 

myśl
zebrała 23 fiszki • 31 maja 2013, 14:12

kiedy poz­wo­lisz ko­biecie na do­mysły, mu­sisz liczyć się z tym, iż jej myśli popłyną w zu­pełnie in­nym kierun­ku, niż byś pragnął, ale dokład­nie w ta­kim, by ideal­nie współgrały z jej planami 

myśl
zebrała 19 fiszek • 30 maja 2013, 09:56

po­między wszys­tkim jesteśmy 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 27 maja 2013, 12:41

efemerycznie

z da­la od więzienia
twoich ramion


póki nie pytałeś
co to szczęście

pomiędzy

ziele­nią traw
a błękit­nym niebem

marzyłam by stać
za ja­kimiś drzwiami

które otworzysz
i zachwy­cisz się 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 26 maja 2013, 13:43

sadzawka

myśli niespokojne
stro­jone dźwiękami

oswoję

i w ciszy zanucę

burząc ru­tynę

sprawdzę

ile sił potrzeba

by przeb­rnąć
przez
codzienność

Odtwórz  

wiersz
zebrał 14 fiszek • 25 maja 2013, 10:25

miłość jest prze­biegła, pod­stępnie skra­da się, by kraść serca 

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 maja 2013, 07:36

diabel tkwi w szczegółach i w od­po­wied­nim do­borze słów 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 23 maja 2013, 13:11

im cichszy szept, tym większe prag­nienie usłyszenia 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 maja 2013, 19:55

dzień dob­ry, życzę by ta­ki pozostał
dob­ra noc, oby upłynęła spokojnie 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 maja 2013, 07:29

gdy przyj­dzie ci do głowy iść pod prąd, sta­raj się by była to słoneczna stro­na drogi

po­nieważ łat­wiej po­kony­wać tru­dy gdy przyświeca szczyt­ny cel 

myśl
zebrała 17 fiszek • 21 maja 2013, 21:35

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy