motylek96, teksty z maja 2016 roku

3 teksty z ma­ja 2016 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

Wyjść ze stre­fy komfortu

Masz nieraz wrażenie, że ut­knęłaś/łeś w mar­twym pun­kcie?
To wszys­tko przez brak umiejętności chodze­nia. Prze­biera­nie no­ga­mi to jed­no, ale umiejętnoś chodze­nia po życiu to już zu­pełnie in­na spra­wa. To bar­dzo [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 maja 2016, 10:17

Trze­ba mieć sil­ny cha­rak­ter, aby być dob­rym człowiekiem i umieć zacho­wać spokój w sy­tuac­jach gdy emoc­je biorą górę 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 maja 2016, 09:27

żyje z niedosytem emocjonalnym

mój język sze­leści słowa­mi które usychają nim przez us­ta przejdą i jest jeszcze cisza, która ma pra­wo głosu

gdy py­tasz czy wszys­tko gra

budzi się człowiek z pokąsaną duszą i zgu­bionym ryt­mem, uwikłany w od­wie­czną wojnę po­między ser­cem a rozumem

uma­zane krwią ręce

świat widział wiele, lecz nie dos­trze­ga mnie
dam mu czas, a so­bie spokój


https://youtu.be/kf_FvhVAdUY 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 2 maja 2016, 09:06

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Gardenia

wczoraj, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

wczoraj, 16:46Papużka sko­men­to­wał tek­st Gardenia

wczoraj, 09:24motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

wczoraj, 09:18motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]

wczoraj, 09:13motylek96 do­dał no­wy tek­st Gardenia

15 marca 2018, 13:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 10:02Naja sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

13 marca 2018, 09:59Naja sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]

12 marca 2018, 22:32yestem sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]