motylek96, teksty z marca 2013 roku

23 teksty z mar­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

tonący brzyt­wy się chwy­ta, za­pomi­nając iż jej os­trze może po­ciąć nadzieję, po­malut­ku nie śpie­sznie zabijając 

aforyzm
zebrał 30 fiszek • 28 marca 2013, 20:03

spot­ka­nie z przez­nacze­niem pro­cen­tu­je sukcesem 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 25 marca 2013, 07:37

wchodzę między ludzi, by czuć ich his­to­rie, dot­knąć bar­wnych ni­ci życia ( nieraz na mar­gi­nesie li­niatu­ry ) 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 marca 2013, 10:37

pod­much od­chodzącej miłości jest niczym
dry­fowa­nie po
bez­mia­rze oni­ryczne­go snu 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 marca 2013, 09:21

bar­dzo ut­rudniają chodze­nie, słowa, które poszły w pięty, po drodze budząc poczu­cie winy 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 22 marca 2013, 08:17

po­noć nie ma ludzi niezastąpionych, można to zauważyć gdy pro­simy o dzień wol­ne­go, bo tu zaczy­nają się schody 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 marca 2013, 14:04

niczym ślepcy

szu­kamy bez­pie­cznej drogi
nie zdając so­bie spra­wy, iż
może właśnie po niej idziemy
pod ka­wałkiem nieba, który
ofiaro­wał nam świat, choć
na bu­janie w chmu­rach jesteśmy
zbyt starzy

przyglądając się ob­cym dłoniom
próbu­jemy wyczy­tać his­to­rię życia
by wiedzieć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 17 marca 2013, 00:01

poz­naj swoją war­tość, a nikt cię nie po­kona i na­wet wro­gowie docenią
pa­miętaj, każdy jest kimś, nie można być nikim 

myśl
zebrała 13 fiszek • 16 marca 2013, 11:31

w naj­dal­sze za­kamar­ki duszy spycha­my myśli nie­chciane, by sie tłukły 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 15 marca 2013, 13:19

wychodzę z siebie, by ot­worzyć się na świat 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 14 marca 2013, 00:03

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy