motylek96, teksty z października 2015 roku

11 tekstów z paździer­ni­ka 2015 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

z wiatrem i pod wiatr

ze słowa­mi które uciekły z radia
drżąc pod kołami spóznionych aut
gdzie za ro­giem biją się koty

anioł scho­wał skrzydła
szarą ni­cią ce­ruje dni 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 31 października 2015, 17:32

* * *

ludzie...wielu rzeczy pot­rze­bują dla siebie, nie wiele dając od siebie 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 28 października 2015, 13:57

Największe cierpienie w życiu powodują zgniecione płatki róż, a nie kolce Jack Higgins

nie ocze­kuj­cie ode mnie
że dam to cze­go nie mam

wa­riatką nie jestem

onieśmielo­ne pow­tarza echo

a świat nie­wzrusze­nie wydrapuje
ko­lej­ne zmar­szczki na twarzy 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 28 października 2015, 10:32

lu­bimy cier­pieć pub­licznie, wierząc, że to nas uleczy 

myśl
zebrała 13 fiszek • 25 października 2015, 13:31

do­piero po śmier­ci wi­dać ilu ludzi było świad­ka­mi nasze­go życia 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 20 października 2015, 08:11

jesienią nie musimy się uśmiechać (depresja ma wytłumaczenie)

od­dech je­sien­nych barw leczy
strach
cisza re­gene­ruje duszę
od zmie­rzchu do świtu
da­leka droga

i wca­le nie mu­simy udawać
że jes­teśmy szczęśliwi 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 18 października 2015, 14:29

jutro, będziemy pasować do siebie

niewiem jak wyg­la­dam w twoich oczach
może nie zaw­ra­casz so­bie głowy moją osobą
w no­cy spo­koj­nie śpisz

nieraz tra­ce od­dech i zda­nia nie kończę
gdy prze­ciągasz spoj­rze­niem prze­ze mnie na wskroś
opa­dam na po­duchy nocy

chodzę swoimi ścieżkamiOdtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 14 października 2015, 08:40

niech świat pędzi ku samozagładzie beze mnie

obej­mu­je wzro­kiem os­tatni raz
dotykam
szepcze
umieram ze wszys­tkich uczuć
ja­kie ofe­ruje świat


Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 11 października 2015, 09:08

zła de­cyz­ja może wyjść na dob­re, tak jak dob­ra może zranić 

myśl
zebrała 8 fiszek • 9 października 2015, 08:58

Na jesień

Ro­sa osiadła na suchym bu­kiecie strojącym sto­lik ta­rasu,
zeb­rała się w pus­tej po­piel­niczce i na spa­wach krze­seł.
Wrześniowe ko­lo­ry wołają z og­ro­du,
zabłąka­ny jeż szu­ka liści na zi­mową drzemkę.


Nos­talgicznie nas­tra­ja po­ra jesienna
długie sza­re wieczory [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 7 października 2015, 13:50

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy