motylek96, teksty z sierpnia 2011 roku

17 tekstów z sier­pnia 2011 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

by­wa, że za­nim doj­dziemy do siebie, wpa­damy w dołki które dla in­nych kopiemy 

myśl
zebrała 41 fiszek • 31 sierpnia 2011, 07:26

wycho­wujac dzieci nig­dy nie ma­my pew­ności ja­kie dro­gi tworzą się pod ich stopami 

myśl
zebrała 35 fiszek • 30 sierpnia 2011, 00:30

ludzie bez ska­zy zam­knięci są, w cudzym słowie 

aforyzm
zebrał 87 fiszek • 29 sierpnia 2011, 07:08

pożyczając cudze poglądy sta­jemy się niewol­ni­kami niepewności 

myśl
zebrała 39 fiszek • 28 sierpnia 2011, 09:40

pat­rząc życiu pros­to w oczy, nas­ta­wiaj bacznie uszu, by nie um­knęła ci żad­na plot­ka, która bez­tros­ko bar­wi nud­ne życie,tych którzy u siebie już wszys­tko odbarwili 

myśl
zebrała 36 fiszek • 24 sierpnia 2011, 21:29

nie mów "nig­dy w życiu",tyl­ko śmierć ma 100% pewności 

myśl
zebrała 41 fiszek • 20 sierpnia 2011, 12:11

grzechy kładą się długim cieniem na naszym życiu, na­wet gdy dob­ro oświeca drogę 

myśl
zebrała 39 fiszek • 18 sierpnia 2011, 07:26

brak tak­tu w tworze­niu praw­dy na włas­ny użytek ma smak cyt­ry­ny, cier­pkiego pos­ma­ku żad­nym kłam­stwem nie zatrzesz 

myśl
zebrała 41 fiszek • 17 sierpnia 2011, 00:15

spra­wied­li­wość zaw­sze jest na górze i słowa­mi po twarzy dos­ta­je ten, który myśli, że jest po­nad innymi 

myśl
zebrała 42 fiszki • 15 sierpnia 2011, 10:31

prze­kolo­rowa­ne życie można porównać do je­sien­ne­go liścia...
przez mo­ment piękne, wielo­bar­wne, za­pierające dech, aczkol­wiek usychające szybko 

myśl
zebrała 42 fiszki • 14 sierpnia 2011, 08:55

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy