motylek96, teksty z sierpnia 2015 roku

8 tekstów z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

bez szansy na maj

stygną gorące słowa
gdy od­bior­ca zbyt opieszały

nie przychodzi na czas 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 sierpnia 2015, 20:58

by­cie sobą to naj­lep­sza za­bawa, nig­dy się nie zgu­bisz w prze­ciwieństwie do lu­biących przebieranki 

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 sierpnia 2015, 10:06

cho­wająć głowę w piach nie masz szan­sy na pop­rawę życia
więc do cho­lery przes­tań ba­wić się w strusia
to nielot niezapominaj
nie w głowie mu ja­kikol­wiek progres 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 sierpnia 2015, 14:00

Czasami wystarczył jeden gest albo zapach i znowu się rozklejałam Alice Hill

czy wy­pada mi tęsknić
za do­tykiem twoich ust

gdy zry­waleś ze mnie wstyd
drżałam

czy wy­pada mi tęsknić
za do­tykiem dłoni

te­raz kiedy nas­tał zmierzch
gwóźdź do mo­jej duszy
marzną sto­py choć la­to upalne

czy wy­pada mi tęsknić
za głębią zrenic

por­wij mnie jeszcze raz
le­cimy
lecimy
lecimy

już niedługo je­sień zas­tu­ka do drzwi
po­malu­je świat swoimi kolorami
a ja będe pić wódke

bo już nie wy­pada usychać z tęsknoty
*A
Odtwórz  

wiersz
zebrał 19 fiszek • 17 sierpnia 2015, 21:24

obrażone niebo

mówli, pat­rz w niebo
ty­siące gwiazd będzie spadało
cze­kałam trzy noce
i nic
niebo było zachmorzone

nie sprzy­jają mi ciała niebieskie
da­lej niewy­god­nie trze­ba żyćOdtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 sierpnia 2015, 11:19

poza tym warto żyć chwilą, choć często chce się własne serce odłożyć do lodówki. J.L Wiśniewski

te­go la­ta nie jes­tem pewna
co bar­dziej mnie roztapia
two­je spojrzenie
czy żar lejący się z nieba

po­zos­ta­je mi tyl­ko mod­lić się o deszcz
wiatr i ochłodze­nie powietrza

jeszcze kil­ka ta­kich dni i zwariuje
wy­paru­je lub zasłonie ok­na i poszukam
dla ochłody ser­ca z lodu 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 8 sierpnia 2015, 16:25

Jesteśmy skażeni, w środku wyszywani na smutno."Małgorzata Halber

ta­tuaż po wewnętrznej stro­nie powiek
po­maga wyjść z bezsenności
gdy na bez­drożach słów
bra­kuje ciebie 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 6 sierpnia 2015, 19:57

nikt ciszy nie do­cenia póki nie nastąpią zakłócenia

wood­sto­kowe prze­my$le­nia w zbliżeniu różno­rod­ności ludzkiej 

myśl
zebrała 9 fiszek • 1 sierpnia 2015, 13:31

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy