motylek96, teksty ze stycznia 2011 roku

13 tekstów ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

Ołówkiem naszki­cowałam tęczę,ale jak­by cze­goś jej brakowało...
Ocza­mi wyob­raźni spra­wiłam,że rozbłysła gamą od­cieni sza­rości .A po dru­giej jej stro­nie marze­nie mo­tyl powitał. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 30 stycznia 2011, 09:38

Ciem­na stro­na księżyca także może być piękna.Wie­dzie do niej ale­ja gwiazd ludzkich serc ok­ry­tych ta­jem­nicą przejścia na drugą stronę 

myśl
zebrała 80 fiszek • 26 stycznia 2011, 12:08

...z każdym dniem jes­teśmy co­raz bliżej gwiazd,aby pew­nej no­cy zabłysnąć pośród nich 

myśl
zebrała 95 fiszek • 25 stycznia 2011, 08:22

Nie ma nic bar­dziej niepew­ne­go,aniżeli słowa wy­powiada­ne w uniesieniu lub pi­sane na zmiętej serwetce 

myśl
zebrała 75 fiszek • 24 stycznia 2011, 07:21

Jeżeli chcesz poz­nać prawdę spróbuj spoj­rzeć
po­za to co oczy­wis­te,usłyszeć co niesłyszal­ne,dot­knąć co niewidzialne 

myśl
zebrała 73 fiszki • 22 stycznia 2011, 00:02

Naucz się bieg­le władać języ­kiem życia, aby nie być tym który ka­mieniem rzu­ca ja­ko pierwszy. 

myśl
zebrała 80 fiszek • 18 stycznia 2011, 20:41

W klep­syd­rze cza­su zam­knięte dni prze­sypują się mi­jany­mi godzinami 

myśl
zebrała 77 fiszek • 15 stycznia 2011, 20:55

Aby na łące twoich uczuć nig­dy nie zak­witł niena­wiści chwast,pod­le­wany łez goryczą. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 12 stycznia 2011, 00:03

Wie­cznie nieza­dowo­leni sa­mi so­bie szczęście z życia wypłuku­jemy.Po czym ma­rudzi­my,że nas pech prześladuje.
Pat­rząc na drugą stronę rze­ki,marzy­my o lep­szym jut­rze.W naiw­ności nie dos­trze­gając ma­gii dnia powszedniego. 

myśl
zebrała 73 fiszki • 11 stycznia 2011, 00:09

Nie trak­tuj ludzi jak za­baw­ki, które w chwi­li nu­dy wy­ciągasz z kąta zapomnienia. 

myśl
zebrała 121 fiszek • 8 stycznia 2011, 00:13

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy