motylek96, teksty ze stycznia 2013 roku

25 tekstów ze stycznia 2013 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

gdy od­rzu­ca nas życie, sta­ramy sie zro­zumiec śmierć 

aforyzm
zebrał 22 fiszki • 28 stycznia 2013, 12:17

ko­bieta życia nie ma lek­kiego, lecz udźwig­nie wszys­tko na­wet śmierć 

myśl
zebrała 16 fiszek • 27 stycznia 2013, 08:30

nie po­mogą modły na klęczkach wznoszo­ne, gdy szkarłatem płacze ko­rona op­la­tająca skronie
in­sp. wier­sz No_One 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 stycznia 2013, 00:01

i smut­ny jest fakt, że ludzie mylą wrażli­wość z nad­wrażli­wością, a szu­kajac w so­bie dziec­ka zacho­wują dziecinade 

myśl
zebrała 23 fiszki • 25 stycznia 2013, 09:55

na­wet zmiana światła nie gwa­ran­tu­je bez­pie­cznej drogi 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 24 stycznia 2013, 17:55

pokaz niebo, nie płoszac gwiazd

zaczy­nam się w od­bi­ciu oczu
spływając na us­ta

obrazem

wpraw­nie ma­lowaną dłonią
gdy deszcz niewin­ność spłukuje

jes­tem po­za czasem
myśli zbłąka­nej oddechem


Odtwórz  

wiersz
zebrał 16 fiszek • 21 stycznia 2013, 07:03

gdy za­kocha­ni spla­taja dłonie rytm bi­cia ich ser­ca zakłóca
cyr­ku­lac­je powietrza

gdy ser­ce złama­ne śla­dy przeb­rzmiałej miłości
wpi­sane są w przer­wa­ne li­nie papilarne


na zaw­sze gdzieś zos­ta­wiamy ślad siebie 

myśl
zebrała 14 fiszek • 20 stycznia 2013, 09:43

przy­pisując ser­cu dob­roć pro­simy o od­puszcze­nie win 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 19 stycznia 2013, 11:39

ściera­my się, aby dot­knąć wnętrza 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 18 stycznia 2013, 12:20

ucz sie po­kory i sza­cun­ku emocji
doj­dziesz da­lej niz w za­mia­rze miales 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 stycznia 2013, 11:12

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

5 listopada 2017, 19:48Naja sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 18:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 09:57motylek96 do­dał no­wy tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

29 września 2017, 15:54.Rodia sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 22:19motylek96 sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 08:41Naja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 07:35Irracja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

12 września 2017, 20:52Cris sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają tak zim­ne [...]

19 sierpnia 2017, 14:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]