motylek96, teksty ze stycznia 2016 roku

12 tekstów ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

besos

twoim spoj­rze­niem objęta
chcę trwać
w zachwycie

a wiatr na swych skrzydłach nie­chaj niesie w świat
by nie spłowieć wraz z upływem lat 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 31 stycznia 2016, 12:43

szklany mur

sa­mot­ność to roz­mo­wy w nies­kończo­ności i
py­tania bez od­po­wie­dzi. spogląda­nie w lustro
z nadzieją od­bitą w zre­nicy oka. pa­rująca czekolada
grzejąca dłoń gdy je­dynie mróz pieści. pod osłoną nocy
w świat wy­syłane marze­nia i po­całun­ki samotne.

smu­tek to tęskno­ta. krop­la wo­dy rzez­biąca
ko­ryto rze­ki. sza­rość za­lewająca wnętrze tętniąca
w żyłach. cisza pośród ludzi. zlęknione słowa i
niefor­tunne ges­ty.

szkla­ny mur. ciem­na klat­ka scho­dowa z odgłosem
od­da­lających sie kroków 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 26 stycznia 2016, 19:44

niedługo będzie ranek

na dworze wiatr szarpie
i tak zbyt kruche życie

a my zno­wu zaczy­namy dzień
od zbyt gorącej kawy
po­parzo­nych warg
spa­lonych tostów

zróbmy na przekór niedowiarkom
zacznij­my dzi­siaj od siebie

odważnie 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 21 stycznia 2016, 21:02

* * *

życie nie zaw­sze by­wa spra­wied­li­we, ale ważne, że jest dla mnie dob­re po­nieważ wte­dy wszys­tko in­ne jest bar­dziej znośne 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 20 stycznia 2016, 22:25

co ja wiem o miłości

tyl­ko ty­le co słowa w wierszu

gdy od­chodzisz wciaż od­dychać mogę
i ser­ce w pier­si na­dal się tłucze

tyl­ko dzień i noc
po­zos­tają niczyje

mar­twe krajobrazy

nie nie to tyl­ko cieni gra

miłość po mlecznej drodze się tuła

nie przyz­wycza­ja się

oczekuje
http://youtu.be/sBVDGYuCe_I 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 17 stycznia 2016, 22:46

gu­biące­mu się w myślach, życie wy­myka się spod kontroli 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 16 stycznia 2016, 20:39

człowiek zaczy­na się tam gdzie je­go uśmiech 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 stycznia 2016, 17:42

chillout

stanę so­bie dziś na głowie
zmienię pun­kt widzenia

może świat widziany od dołu
będzie skłon­niej­szy do uśmiechu

ówcześnie

zim­ne kałuże i traw­ni­ki z resztką śniegu
w śro­dek dnia wkra­dający się zmierzch

jeśli zechce

fa­la emoc­ji por­wie tam gdzie
ho­ryzont sty­ka na krawędzi dachów

kwiaty dum­nie się prężą
wie­rzby nie płaczą
ko­tom nie marzną łapki

a ko­lej­ny zakręt na drodze
zwias­tu­je miłą niespodziankę

i wiosen­ne słońce
mieniące sie na pta­sich skrzydłach 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 13 stycznia 2016, 10:28

espoir

dzień dobry
jak cię życie traktuje

dzwo­ni z rana
spraw­dza czy jeszcze oddycham

poszturchuje
niemym słowem

rozśmiesza
gdy ob­serwu­je jak wiatr czas goni


dobranoc
już noc się tuli
niczym kot pomrukuje

obiecując nadzieje 

wiersz
zebrał 117 fiszek • 6 stycznia 2016, 22:36

by­wają dni, gdy jest we mnie tak dużo gniewu, iż wy­daje sie niebez­pie­cznym używa­nie ja­kichkol­wiek słów 

myśl
zebrała 48 fiszek • 4 stycznia 2016, 13:54

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy