motylek96, teksty z września 2012 roku

11 tekstów z września 2012 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

w la­men­cie wskazówek ze­gara ser­ca siwieją 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 30 września 2012, 11:24

z chęcią wy­ciąga­my rękę po sma­ki życia innych 

myśl
zebrała 14 fiszek • 25 września 2012, 08:23

zdo­bywa­jac cudze ce­le nieda­leko zajdziesz 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 września 2012, 18:47

ra­miona wy­ciag­niete w przy­jaz­nym ges­cie nie zaw­sze zwias­tu­ja dobro 

myśl
zebrała 24 fiszki • 22 września 2012, 11:09

jesienne origami

tej je­sieni mam dla ciebie
ot­warte dłonie i czekam

na wyb­lakłym błękicie

nie wiem jak będzie gdy
chłodem powieje 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 21 września 2012, 12:41

... i przychodzi ta­ki czas moc­no spoz­niony, nie da­jac szan­sy na swo­bod­ne sta­wianie przecinkow 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 września 2012, 08:22

wy­powiada­ne przez nas zda­nia zas­ty­gaja na us­tach innych
nieraz sa us­mie­chem, a in­nym ra­zem ziaren­kiem goryczy 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 września 2012, 13:16

w twoich oczach nawet zachod slonca klamie

ołowianą po­wieką zakrywam
cza­jacy się zmie­rzch, który
niczym tru­jacy bluszcz
burzy spokój

i tyl­ko w ciepło two­jego policzka
wie­rze, wscho­dem szukajac
po­całunków

zak­rzepłych w ka­ciku ust 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 9 września 2012, 09:04

... i zy­cie wyp­rze­da kiedys wszys­tkie bilety

sple­cione z cudzych oczekiwan 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 września 2012, 14:08

suk­ce­sy i po­rażki to skom­pli­kowa­na kon­struk­cja szkiele­tu emoc­jo­nal­ne­go, które­go le­piszczem są słowa wy­powiada­ne w po­re i po­za czasem 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 września 2012, 08:23

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

22 kwietnia 2018, 01:15yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą sztuką jest, nau­czyć [...]

21 kwietnia 2018, 15:38motylek96 do­dał no­wy tek­st Prawdziwą sztuką jest, nau­czyć [...]

21 marca 2018, 09:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 20:45Naja sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 16:46Papużka sko­men­to­wał tek­st Gardenia

18 marca 2018, 09:24motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]

18 marca 2018, 09:18motylek96 sko­men­to­wał tek­st Nieraz myślę, że nies­pełnione [...]

18 marca 2018, 09:13motylek96 do­dał no­wy tek­st Gardenia

15 marca 2018, 13:42Cris sko­men­to­wał tek­st Nic op­ty­mis­tyczne­go, choć wios­na [...]