motylek96, teksty z września 2013 roku

8 tekstów z września 2013 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

z ko­tem, po­dob­nie jak z ta­tuażem, nig­dy na jed­nym się nie kończy 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 września 2013, 19:15

często na języ­kach ma­my je­dynie brzydką pogodę 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 27 września 2013, 08:01

Tworzy­my kra­job­raz ja­ki nas otacza, pop­rzez cechy cha­rak­te­ru które ce­nimy u siebie i in­nych. Nieza­leżnie od po­ry ro­ku, świat nasz wygląda tak ja­kim na­malują go emoc­je i uczucia. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 25 września 2013, 12:32

zapowiedź nieznanego

noc wy­daje się nies­kończe­nie długa
i smut­na, niczym ko­bieta
pogrążona w smutku
po ut­ra­cie ukochanego

i tyl­ko wiatr le­ciut­ko porusza
fi­raną, gdy ko­lej­ne krop­le spadają
na os­tatnie kwiaty
te­go ro­ku, a księżyc
roz­dając pocałunki
ko­narom drzew, przygląda się
spląta­nemu życiu człowieka 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 22 września 2013, 18:21

* * *

za­myka­my oczy na ostatniej
pros­tej z nadzieją, że anioł
który nas strzegł od­rodzi się na nowo
pok­ry­ty bielą, roz­grze­wając
zmarznięte wnętrze uniesie
grzechy nasze 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 15 września 2013, 10:33

na szczęście trze­ba so­bie zap­ra­cować, sa­mo nie przychodzi
nie­szczęścia to nie­chciany dar­mo­wy bo­nus, który życie na siłę nam wciska 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 września 2013, 12:17

* * *

cisza niczym tiul
otu­la na­gie ra­miona drzew
idzie jesień 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 8 września 2013, 13:33

od kiedy zaszłeś mi za skórę, pod­ta­piam cię łzami 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 września 2013, 14:58

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy