motylek96, teksty z września 2015 roku

4 teksty z września 2015 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

towarzysz pająk

w ro­gu po­koju tuż pod sufitem
za­mie­szkał so­bie pająk, utkał
pajęczynę i cze­ka na jadło.
mogłabym go strącić miotłą i
wyrzu­cić za ok­no, ale bo­je się,
że ześle dzeczcz lub za­bie­rze szczęście. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 29 września 2015, 08:12

im le­piej poz­na­je ludzi, tym bar­dziej się od nich oddalam 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 września 2015, 20:07

* * *

wciąż spo­tyka­my się w nieod­po­wied­nich chwilach
zaz­wyczaj gdy czas pędzi z wiatrem
by zmienić ko­lejną porę roku

a dzień za dniem płynie
niczym je­sien­ne­go deszczu krople
toczące się po szybie

Odtwórz  

wiersz
zebrał 19 fiszek • 19 września 2015, 17:48

hortensje

podążała za nim ślepo
spa­dając na dno
niczym ka­mień w wode

głupia była próba
prze­bicia głową ściany

te­raz sa­ma siebie opłakuje

hor­ten­sja­mi strojąc grób


"Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, jes­tem so­bie cza­sem ta­ki da­leki" StanisławLem 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 11 września 2015, 08:35

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

5 listopada 2017, 19:48Naja sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 18:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 09:57motylek96 do­dał no­wy tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

29 września 2017, 15:54.Rodia sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 22:19motylek96 sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 08:41Naja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 07:35Irracja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

12 września 2017, 20:52Cris sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają tak zim­ne [...]

19 sierpnia 2017, 14:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]