motylek96, opowiadania

3 teksty (opo­wiada­nia) – auto­rem jest mo­tylek96.

Siła jest kobietą,na imię jej odwaga

Wie­działa, że zacho­wuje się zu­pełnie nie pro­fes­jo­nal­nie. Lecz to było sil­niej­sze, za bar­dzo się de­ner­wo­wała by sie­dzieć spokojnie.
raz....dwa...trzy...czte­ry...liczyła swo­je kro­ki stu­kając czer­wo­nymi szpil­ka­mi po drew­nianej podłodze.
Bar­dzo dużo za­leżało od od­po­wie­dzi na którą [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 11 kwietnia 2011, 13:18

Krótka historia o Nich

Ile to już czau leżała...nie pa­mięta.Na pew­no długo.Os­tatnio na­wie­dzają ją wspom­nienia,uryw­ki daw­nych chwil.Strzępki które po­wiewają ,gdzieś w pod świado­mości.Uczu­cia stłumione bólem cho­roby na no­wo zaczęły doskwierać.
Co się dzieje? Czy to znak,że trzeba [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 31 października 2010, 00:48

Anioł,Zło i ja

Ja­koś wewnętrzny głos,ka­zał mi się położyć i zam­knąć oczy.Posłuchałam i zro­biłam to.Moim oczom uka­zały się obrazy..
Zo­baczyłam szwad­ro­ny Zła.Szło czwórka­mi w rzędy us­ta­wione.Wszys­tko wokół w pus­ty­nię się za­mieniało.Kwiaty więdły,tra­ciły swe bar­wy.Pta­ki milkły i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 27 czerwca 2010, 01:18

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy