motylek96, strona 4

1044 teksty – auto­rem jest mo­tylek96.

I cho­ciaż to po­nie­działek i po­padu­je ☔ deszcz nie ściągaj ust w gry­masie, po­nieważ mi­mo wszys­tko może to być piękny dzień 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 września 2016, 09:51

W cieniu ta­jem­nic zaz­wyczaj pa­nuje półmrok. Jest aura niczym późnej je­sieni mok­ro, sza­ro i za­latu­je stęchlizną. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 września 2016, 02:53

sierpniowe wieczory mają zapach jesieni

drżąca codzien­ność zmienia człowieka
mi­mo to mało in­te­tesu­je mnie życie po śmierci
póki is­tnieje szan­sa na miłość 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 27 sierpnia 2016, 23:15

nie przy­wiązuj wa­gi do słów, a do ludzi którzy je wypowiadają 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 sierpnia 2016, 09:01

często na­dużywa­my prze­cinków w mo­men­tach gdy już daw­no po­win­niśmy za­kończyć kropką 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 31 lipca 2016, 12:54

szarość motyla w egoistycznym marzeń spełnianiu

zda­nia nocą układane
ran­kiem tracą sens

i tyl­ko py­tam naiwnie
Aniele gdzie mo­ja odwaga

nie chro­nie cię
przed spa­dający­mi gwiazdami
ka­leczący­mi ciało

mi­mo wszystko
rozkładasz skrzydła wokół mnie

przepraszam

kiedyś dla ciebie
stęchłe dni zamienie
na bi­cie serca

popłynie w żyłach krew 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 26 lipca 2016, 22:26

* * *

Kiedy nie pa­suje­my do ra­mion, które nas obejmują
Bezpiecznie
Za­myka­my się w swoich 

wiersz dnia z 21 lipca 2016 roku
zebrał 42 fiszki • 19 lipca 2016, 22:02

gdy droga się skończy zaczniemy iść po łące

odeszły cienie
anioł pozostał
zno­wu świeci słońce

ma­my czas by zrobić
coś dla siebie

prze­mil­cze­nie nie rozerwie
ser­ca na strzępy
na­wet gdy oko zapłacze

gdy dro­ga się skończy
zaczniemy iść po łące 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 3 lipca 2016, 11:50

W życiu człowieka ważne jest to, ja­kimi ludzmi się otacza. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 czerwca 2016, 23:54

Wyjść ze stre­fy komfortu

Masz nieraz wrażenie, że ut­knęłaś/łeś w mar­twym pun­kcie?
To wszys­tko przez brak umiejętności chodze­nia. Prze­biera­nie no­ga­mi to jed­no, ale umiejętnoś chodze­nia po życiu to już zu­pełnie in­na spra­wa. To bar­dzo [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 maja 2016, 10:17

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

5 listopada 2017, 19:48Naja sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 18:53fyrfle sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 17:03yestem sko­men­to­wał tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

5 listopada 2017, 09:57motylek96 do­dał no­wy tek­st życie pot­ra­fi być przew­rotne

29 września 2017, 15:54.Rodia sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 22:19motylek96 sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 08:41Naja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 07:35Irracja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

12 września 2017, 20:52Cris sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają tak zim­ne [...]

19 sierpnia 2017, 14:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]