motylek96, strona 5

1043 teksty – auto­rem jest mo­tylek96.

żyje z niedosytem emocjonalnym

mój język sze­leści słowa­mi które usychają nim przez us­ta przejdą i jest jeszcze cisza, która ma pra­wo głosu

gdy py­tasz czy wszys­tko gra

budzi się człowiek z pokąsaną duszą i zgu­bionym ryt­mem, uwikłany w od­wie­czną wojnę po­między ser­cem a rozumem

uma­zane krwią ręce

świat widział wiele, lecz nie dos­trze­ga mnie
dam mu czas, a so­bie spokój


https://youtu.be/kf_FvhVAdUY 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 2 maja 2016, 09:06

Na­wet na drodze (z po­zoru) pros­tej możemy pot­knąć się o (nie­chciane) słowa i wte­dy przychodzi ref­lek­sja nad sen­sem ko­lej­ne­go oddechu 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 kwietnia 2016, 11:36

By­wają ludzie przy których spa­lamy się, a nasza pew­ność siebie ula­tuje wraz z wiatrem 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 kwietnia 2016, 07:55

Ludzka pa­mięć by­wa za­wod­na, pa­mięć pa­pieru jest znacznie trwalsza. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 21 kwietnia 2016, 14:41

Za­dając trud­ne py­tanie, nie spodziewaj się łat­wej odpowiedzi 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 16 kwietnia 2016, 17:19

Nie jes­tem pew­na co łat­wiej zro­bić; dos­to­sować rzeczy­wis­tość do marzeń, czy marze­nia do rzeczywistości. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 13 kwietnia 2016, 19:40

Los rzu­ca ci kłody pod nogi?
Zbu­duj z nich most, który pro­wadzi do osiągnięcia celu 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 8 kwietnia 2016, 07:21

To co nie mieści się w głowi od­bi­ja się w oczach, a nieraz wychodzi na zewnątrz słowem ujęte 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 8 kwietnia 2016, 06:11

Po­ziom roz­cza­rowa­nia, może znacznie skoczyć w górę, gdy praw­da zacznie uwierać tuż pod żeb­rem z le­wej stro­ny. Lecz tyl­ko od ciebie za­leży co z tym od­czu­ciem zrobisz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 kwietnia 2016, 20:05

Jas­ność niesie nadzieje, gdy gas­nie to naj­większy smutek. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 marca 2016, 23:08

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 września 2017, 22:19motylek96 sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 08:41Naja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

18 września 2017, 07:35Irracja sko­men­to­wał tek­st Mało kto lu­bi po­nie­działek, [...]

12 września 2017, 20:52Cris sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają tak zim­ne [...]

19 sierpnia 2017, 14:11natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]

19 sierpnia 2017, 11:43yestem sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]

16 sierpnia 2017, 09:11Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Chodząc do ki­na

8 sierpnia 2017, 21:07motylek96 sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]

22 lipca 2017, 00:36yestem sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]

21 lipca 2017, 22:34natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Czerpałam z życia garściami, [...]