motylek96, ulubione teksty

3387 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Bez wy­dos­ta­nia się z klat­ki włas­nych zniewo­leń, nig­dy nie jes­teśmy w sta­nie do­kony­wać świado­mych i wol­nych wyborów. 

myśl • przedwczoraj, 23:44

żąda­my wiel­kich cudów
od rodziców
od rządzących
od podwładnych
od dzieci
od bogów

a śle­pi jes­teśmy na te małe
którym nie da­ne urosnąć
 

myśl • przedwczoraj, 12:39

Bóg zaczy­na się tam, gdzie kończę się ja sam.
(zain­spi­rowa­ne przez K. Id­le­man "Ko­niec mnie") 

myśl • przedwczoraj, 06:27

Nawet noc nie zawsze była jego domem

Spoj­rzał na świat pod sobą,
choć w od­bi­ciu mętnym, uno­sił się tuż przy ziemi, nad wodą,
bez wiary sta­wiał swo­je kro­ki.

Wszys­tkie brzmiały jak echo, jak świata niesłyszal­ne wy­roki,
lecz szedł przez czerń [...] — czytaj całość

wiersz • 9 lipca 2018, 20:30

przykrótka his­to­ria miłości

je­go oczy
zniewa­lający uśmiech
ten tors
wszys­tkie go pożerały wzrokiem
a on spoj­rzał na mnie
miałam ochotę się na niego rzucić
zgwałcić
wyr­wać mu serce
by było tyl­ko moje

bałam się
a jeśli mu się nie spodobam
co on sobie
 [...] — czytaj całość

myśl • 8 lipca 2018, 14:27

Jakby świat się zatrzymał a...

Szkarłat nieba skrom­nie nuci
dźwięki pokruszone
i fa­le które brzeg tętnem wyrzuci

a tam po dru­giej stro­nie życia
pod po­wie­rzchnią nie do przebicia
o taflę pus­tka bije

ka­mień w za­pom­nienie rzucony
z krawędzi nadziei strącony
kręgi słabnące dzieli

na dnie niepo­ruszo­ny osiada
w mrok się wtula
ciszą otacza

i

bez sił cze­ka
na chwilę która go uniesie
do­tykiem w otwartości

jak dłoń człowieka. 

wiersz • 7 lipca 2018, 22:24

Każda woj­na ma tyl­ko jed­ne­go zwy­cięzcę: diabła. 

myśl • 7 lipca 2018, 12:17

Jeśli chcesz wyświad­czyć naj­większą przysługę światu, to znajdź w swoim ser­cu to, co spra­wia, że za mało kochasz i że nie reali­zujesz w pełni swo­jego po­ten­cjału - i roz­praw się z tym... 

myśl • 5 lipca 2018, 21:39

cisza

uz­na­li że nie istniejesz
bo czy mogłeś się pomylić
gasząc światło poranka
bez żadnego
przepraszam?
 

myśl • 4 lipca 2018, 20:16

Czas się ukłonił
przykląkł - os­tatni już raz
pod sze­les­tem gwiazd. 

haiku • 3 lipca 2018, 21:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vergil