motylek96, ulubione teksty

2975 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

snowman

wróg czarnych
wróg czerwonych
wróg żółtych
wróg tęczowych
wróg wszys­tkich bogów
wróg pokoju
wróg kobiet
wróg porządku te­go świata
wróg pub­liczny nr 1
kruk biały
 

myśl • 14 marca 2018, 00:57

* * *

w mroźnych mrug­nięciach
przy próbach stworze­nia
nikną kruche światy
opiekuńcze ramiona
pękają na mro­zie
szkla­ne oczy

wie­działaś, że do­rosłaś do doj­rzałości
odkąd per­fekcyj­nie ma­lujesz mig­dały paz­nokci pra­wej dłoni
bez emoc­jo­nal­ne­go opa­nowa­nia
ciała
nad­mier­nie migdałowatego 

wiersz • 13 marca 2018, 17:56

niegoj

cze­mu się goj ga­pi drwi so­bie i się śmieje?
sko­ro może czar­ny być - może też być gejem
 

myśl • 8 marca 2018, 06:27

atlantyda

jak śmiała pow­stać z mar­twych
fal po ty­lu latach
miała za­tonąć prze­cież w morzu
głupo­ty krwi i alkoholu
nie uwie­rzyła w dzieci swoich
mar­ność i plugawość
zna­lazła włas­ne ge­ny w wielkich
których matką według dokumentów
był indianin
kto jej pomaga
sko­ro wszys­tkich ma­my prze­cież w ręku
jak długo można czekać
by się kłam­stwo stało wreszcie prawdą
żeby od­dała swym sąsiadom
wiary nadziei i miłości prochy
i poszła na dno
gdzie jej miejsce
pośród mułu zapomnienia
 

myśl • 7 marca 2018, 00:37

W drogę wpisane

Za­wie­szo­ne w og­niu spojrzenie,
w nim chłód, cisza i włas­ne prze­bacze­nie,
trzas­ki głuche, is­krzące w górę odurze­nie.

Ula­tuje chwi­la, spa­la się zwątpienie,
w dłoniach spęka­nych, ar­kusz czasu
i bliz­ny składa­ne,
w głod­ne życia płomienie. [...] — czytaj całość

wiersz • 24 lutego 2018, 20:46

czy była piękna?
trud­no powiedzieć
nie było skraw­ka ciała bez blizn
czy odważna?
strach bał się za­dać jej pytanie
czy mądra?
czym jest mądrość pośród wa­riac­tw te­go świata?

dziec­ku które­go nikt nie chciał podarowała
pierścionek po swo­jej babci
i uśmiech

wzięło tylko
 [...] — czytaj całość

myśl • 24 lutego 2018, 15:00

bez widoków

niebo przeg­wieżdżone
na od­wro­cie w chmur­nych konstrukcjach
pod wspólnym niebem przybici
so­bie nie odpowiadają

tan­detna pocztówka 

wiersz • 3 lutego 2018, 21:59

na li­tości świata zbu­do­wa­ne im­pe­rium
kosztem nie do osza­co­wa­nia...

ręko­ma niemiec­kich faszystów i żydow­skiej chciwości
 

myśl • 3 lutego 2018, 12:33

kocha nie

kocha
nie kocha
kocha
nie kocha
kocha
nie kocha
kocha

ro­ber­ta prątki
 

myśl • 31 stycznia 2018, 20:39

Nie okłamuj żeby wy­wołać uśmiech , nie wiesz ile łez zos­ta­nie wy­lanych kiedy praw­da okaże się rozczarowaniem. 

myśl • 28 stycznia 2018, 00:06
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Janya