motylek96, ulubione teksty

2964 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

gdy czuć z pys­ka już nad ranem
i prob­le­my z wypróżnianiem
kiedy kłopot z nietrzymaniem
czy­jeś wi­ny domniemane
kiedy życie już się dłuży
a al­ko­hol przes­tał służyć
kiedy jad wy­cieka z pyska
pis­mo się roz­my­wa z bliska
gdy pros­ta­ta mózg
 [...] — czytaj całość

myśl • 13 stycznia 2018, 18:14

Znane miejsca, tylko kroki nowe

Za­wisły wspom­nień cienie,
chłod­niejącym wzro­kiem przyzwane,
już zu­pełnie roz­my­te,
od­ległe,
tak bar­dzo wycze­kiwa­ne.

Przemówiły cicho,
od­bi­ciem echa w zmarzniętej ska­le,
zim­ne jak stal, za dłoń chwy­tane,
co­raz to bar­dziej os­tre,
z głębin wyr­wa­ne.

Przy­siadły w kręgu,
na ob­rzeżach pus­tki wpi­sane,
szep­ty zmęczo­ne im da­ne,
niedosłysza­ne, skrzętnie skry­wane.

Przed ko­lej­nym odejściem ta­jem­nicą okryte
tru­dy dro­gi no­we do światła,
i ścieżki cieni,
po­now­nie przebyte. 

wiersz • 13 stycznia 2018, 09:13

scho­wana praw­da pod kłam­stw warstwami
kto ją cho­wa tak skrzętnie przed nami?
wróg? ten, co zaw­sze za rękę z nami...
 

myśl • 7 stycznia 2018, 12:39

Słońce, bez słów usypiane

Księżyce no­cy w pełni,
sma­ku scieżką dwóch gwiazd zdo­bione,
ich zaćmieniem,
z ciem­ni nieboskłonu poruszone.

Wys­py z nieba dla brzegów suchych strąco­ne,
rzeką rwącą i łagod­nie schnącą,
na pod­po­rach ziemi, na łukach żeber,
od [...] — czytaj całość

erotyk • 3 stycznia 2018, 20:45

po­wodem większości cier­pień jest głód
głód miłości
 

myśl • 21 grudnia 2017, 19:04

mro­zem ma­lowa­na na szybie
zi­morośl niewinna
 

myśl • 19 grudnia 2017, 20:52

boimy się za­mienić w słup soli
a biegnących za na­mi to boli
 

myśl • 18 grudnia 2017, 21:47

dlacze­go kręta wy­bois­ta i wie­dzie pod górę
dlacze­go ciągle ra­ni nasze ciała i dusze?
a ona tyl­ko cichut­ko szepcze:
- tak muszę
 

myśl • 16 grudnia 2017, 18:55

człowiek swych łez się wstydzi
płaczu ryb - nikt nie widzi
 

myśl • 8 grudnia 2017, 00:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem