motylek96, teksty znajomych

31458 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

W dzi­siej­szych cza­sach wszys­cy myślą, że po­kaza­nie dru­giemu człowieko­wi ile dla nas znaczy, jest jak oka­zywa­nie słabości.
Otóż wca­le tak nie jest. Słabością ludzi jest uk­ry­wanie włas­nych uczuć.

A. 

myśl • dzisiaj, 13:41

Zaw­sze myślałam, że dob­ro i praw­da zwy­cięży.
Dziś wiem, że dob­ro nie zaw­sze jest tym cze­go ocze­kuje, a praw­da nie raz rzu­ca na ko­lana.

A. 

myśl • dzisiaj, 13:39

Humbert na łożu śmierci

In­spi­rowa­ne po­wieścią Vla­dimi­ra Nob­ko­va "Lolita"

niedoj­rzały owoc ma kwas­ny smak
dlacze­go miła masz tak mało lat
czuję ek­stazę gdy słyszę twój smiech
mój dob­ry Boże dlacze­go to grzech

gdzie jest gra­nica gdzie kończy się strach
gdzie rzeczy­wis­tośc a [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 18:08

Dobranoc

Słońca,
co czu­wa nad Tobą,
gdy się gdzieś spieszysz,
co pro­mieniem otula,
gdy sza­lika nie masz...

Ciepła,
co Twą duszę ogrzeje,
gdy w krainie zi­my przebywasz,
co sto­pi pokłady zimna,
gdy nadzieja zda­je się być daleko...

Uśmiechu,
co o po­ran­ku Ciebie powita,
gdy nie chce się wstawać,
co będzie bez­wa­luto­wym darem,
gdy nie masz czym zapłacić...

...te­go Ci życzę. 

wiersz • przedwczoraj, 23:20

Jestem złotem

Cza­sem bra­kuje słów
Choć myśli tak wiele
iż star­czyło by ich
dla tłumu filozofów
A tu człowiek jest sam

Ile jest wart, dru­gi ktoś
Gdy jest głuchą ścianą
Która tyl­ko od­bi­ja echo
I nic no­wego ci nie po­wie ?

Ktoś powiedział
mil­cze­nie jest złotem
więc jes­tem Midasem
każde­go zmieniam w milczenie
wokół mnie tyl­ko złote myśli 

wiersz • przedwczoraj, 12:53

Nie ma gor­sze­go bólu, kiedy nag­le pod wpływem ja­kiejś sytuacji,
sta­jesz się kimś, ko­go nie chciałbyś nig­dy w so­bie poznać. 

myśl • przedwczoraj, 09:08

I wciąż siebie mi brak­nie, by poukładać życie.

nieod­po­wied­nie elementy. 

myśl • 15 stycznia 2018, 21:19

Jes­tem głupia, bo jak­bym głupia nie była, nie miałabym szan­sy zmądrzeć kiedykolwiek. 

myśl • 15 stycznia 2018, 18:28

Gdy życie sta­je się cu­dem, prob­le­my przes­tają mieć znaczenie. 

myśl • 15 stycznia 2018, 13:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IKON