motylek96, teksty znajomych

31307 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

... z bez­radności bez miłości w szarości. 

myśl • dzisiaj, 06:52

Zaz­wyczaj gdy brak słów, jak naz­wać co wier­ci dziurę..., wówczas rządzą emocje...
zak­lniesz i lżej. Tworzysz sens...


Krys­ty­na A.Sz. 17.11.2017r. 

myśl • wczoraj, 08:07

Nietutejszy

minęły już te dni
które wcielo­ne we mnie
skrzydłami zaszu­miały mi w duszy

i nu­ty po­zyty­wek
wygłuszył czas

wie­cznie żywi
w świecie bez cmentarzy
- nie wra­caj­cie do wspomnień
kształtem ciał

na zaw­sze pamiętam
długi spa­cer na pożeg­na­nie Paryża

gdy księżyc się spóźniał
a nad mias­tem już noc

szka­tuła gwiazd 

wiersz • przedwczoraj, 07:39

Chęci nie kierują się zasadami... 

myśl • 14 listopada 2017, 17:35

od rzeczy

je­sienią jest ja­koś inaczej
w kuchni jasno
zmrok się skra­da pod oknem

nad pa­rującym czajnikiem
od­pra­wiam pow­szed­nie czary

powłóczys­tym spojrzeniem
omiatam twój pro­fil nad motkiem

znów plotę
od rzeczy
trzy po trzy

i zat­war­działy samotnik
może być cza­sem do pary 

wiersz • 14 listopada 2017, 10:33

"Praw­da nig­dy nie trium­fu­je - wy­mierają tyl­ko jej prze­ciw­ni­cy." - Max Planck

"Praw­da cze­kająca na wy­mar­cie prze­ciw­ników naj­więcej katów zat­rudnia." - Irracja
 

myśl • 13 listopada 2017, 13:43

... im jes­tem lep­szy, tym bar­dziej jes­tem in­ny, ob­cy... tyl­ko czy to mój prob­lem, czy otoczenia?... 

myśl • 13 listopada 2017, 13:26
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja