motylek96, teksty znajomych

31134 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

...

Czy to możliwe
aby kwiatek wiosenny
delikatny
wśród ku­kurydzy wykiełkował
nieodporny
na chłód i ziemię nijaką
zak­witł ?

Jeśli kochasz uwierzysz
bo miłość jest po to
by sil­ny mógł słabe­go chronić
niczym anioł stróż
otaczać piękno opieką
przy­tulać je
i dźwi­gając zaw­sze ku słońcu
wspólnie życie przeżyć... 

wiersz • dzisiaj, 19:07

... wbrew po­zorom, zaw­sze mam hu­mor... choć cza­sami podły... 

myśl • dzisiaj, 14:14

Niektórzy ter­ro­ryzm mają we krwi.
Jak nie kon­struują bomb, sa­mi są chodzącą bombą. 

myśl • dzisiaj, 09:06

Ciągle się dzi­wię, że się zno­simy, cho­ciaż po ub­ra­niach te­go nie widać...


ze spec­jalną de­dykacją dla bystrego76 

myśl • wczoraj, 23:10

Wartości

Kiedyś zdarzyło mi się za­pytać ko­goś czy wie, że is­tnieje ta­kie coś jak bez­wa­run­ko­wa miłość. W od­po­wie­dzi usłyszałam śmiech, później jed­nak padło py­tanie zwrot­ne: a co to w ogóle jest? Zaczęłam nieudolnie [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 23:13

Ode drogi... 

aforyzm • przedwczoraj, 21:04

matema(Ty)ka

wstałam
pół ka­wy wcześniej

od zmro­ku
dzielą nas ułamki 

wiersz • przedwczoraj, 20:03

... przyszedł pa­sożyt w gościnę... roz­siadł się wy­god­nie w fo­telu i rzecze... "gość w dom, Bóg w dom", więc mnie obsługuj­cie... a ja będę wydzi­wiał, narze­kał i was krytykował... 

anegdota • przedwczoraj, 11:37

szept

pod błęki­tem nieba
na dróg rozstaju
pod krzyżem z mchu
szeptałem
ser­ca uderzeniami

nocą
pod gwiazd kotarą
w ciszy bezkresu
wiat­rem owiewany
szeptałem
ser­cem obumarłym

nie słyszałaś
dla świata umarłaś
a ja wciąż szeptałem
ser­cem niepogodzonym
w pus­tce zanurzonym
miłości wyznania 

wiersz • 23 września 2017, 12:24
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adamo70