motylek96, teksty znajomych

31750 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Po­lacy to dziw­ny naród, gdy upuszcza się im krwi, mówią że stają się silniejsi 

myśl • wczoraj, 22:46

Roz­la­ne mle­ko, choć wy­tar­te, wciąż wsiąka w życie. 

myśl • przedwczoraj, 20:47

* * *

Jak zro­zumieć ten świat
gdzie pod tym sa­mym niebem
pat­rząc w niebiosa
je­den płacąc przek­li­na swój los
py­tając czy tak wygląda piekło
przek­li­na swój czas
a ja tuż za ścianą uśmie­cham się
do słońca, które prze­biło chmury
tak właści­wie bez powodu

Ból i ra­dość jak dwa bieguny
Tak da­leko są od siebie
bo od­pychają się
lecz pod tym sa­mym niebem
tworzą je­den świat 

wiersz • 18 lipca 2018, 10:51

sześćdziesiąt trzy wystrzały w niebo

zaśnij
nie dla ciebie ta noc zak­wi­ta rdzawą rosą na dachach
warszawo
to wiatr sierpniowy
niósł w po­parzo­nych dłoniach
przys­chnięte gałązki krwi
i dusze zaklęte w śnieżenie gołębic

tam lśnienie oczu [...] — czytaj całość

wiersz • 17 lipca 2018, 21:54

Oszczędza­my na życiu, by śmier­ci zapłacić na czas.

iro­nia bytu. 

myśl • 17 lipca 2018, 09:04

Czym różni się uczci­wość od ho­noru ? Dla "ludzi ho­noru" za­sada jest ważniej­sza od po­wodu dla które­go powstała.
Odtwórz  

myśl • 16 lipca 2018, 16:31

w przypływie uczuć

deszczo­we po­ran­ki są dla tych
co usychają tęsknotą
tuląc wys­tygłe kubki
po­mar­szczo­nych dłoni płatkami

pod po­wieka­mi klisza
wyb­lakłych gwiazd negatyw

wchodzę na głęboką wodę
na­ga za­nurzam się w lecie

nim ko­lej­na je­sień przek­reśli
skrzydła tu­tej­szym aniołom
i zno­wu będzie więcej
bez­kres­nych zim między nami 

wiersz • 16 lipca 2018, 08:06

(***) kiedyś była inna

kiedyś była inna
łatwa
mogła zmieścić się w dłoni

dziś widzę jak przez la­ta
nab­rała kształtów
i ciąży mi na ramieniu

kiedyś była wszędzie
nigdzie
tak łat­wo było ją znaleźć
jak i stra­cić

dziś kiedy jest
chciałabym ją wyrzucić
a kiedy jej nie ma
tęsknię 

wiersz • 15 lipca 2018, 19:54

Ja się py­tom gdzie je pyton? 

myśl • 14 lipca 2018, 20:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sierjoża