motylek96, teksty znajomych

31586 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Niektórych ludzi ciężko stra­wić, a wyp­luć nie wy­pada.

kwin­te­sen­cja smaku. 

myśl • przedwczoraj, 20:01

Tęskno­ta zaw­sze łomocze niepokój...

Krys­ty­na A.Sz. 17.03.2018r. 

myśl • przedwczoraj, 14:21

Niejed­na praw­da się mi­ja z swym celem... 

myśl • przedwczoraj, 02:39

I piętrzą się tyl­ko kłam­stwa kiedy o prawdę trudno... 

myśl • przedwczoraj, 01:33

Nielot

dawni
dalecy
wspo­minam was raz ostatni

bo już pra­wie jes­tem człowiek
z blas­ku księżyca
z komet
meteorów

śmierć się wy­pasa na grobach
drze­wa w mych og­ro­dach ob­darła
z liści i kwiatów

lecz ja ser­ce otwieram
i idę
do­nikąd da­lej

do ciała wiążąc nadziei żagle

bo dusza
to anioł w człowieku

nieskrzydlaty 

wiersz • 16 marca 2018, 09:17

Gdy dwo­je ludzi ra­zem w miłości kroczy przez życie, ona z ni­mi...,
a jeśli ludzie od­da­lają się od siebie, tęsknotę osładzają so­bie, nie roz­stając z uczu­ciami,
przez co za­wiązują moc­ny sznur- w obu przy­pad­kach to trwanie.


Krys­ty­na A.Sz. 15.03.2018r. 

myśl • 15 marca 2018, 17:51

* * *

Jak byłam młod­sza, zna­jomości trwały znacznie dłużej i nie kończyły się tak na zaw­sze. Te­raz kiedy trochę doj­rzałam, nau­czyłam się od­chodzić od pew­nych ludzi. Od ludzi, którzy pot­ra­fią tyl­ko i wyłącznie zatruć [...] — czytaj całość

dziennik • 15 marca 2018, 14:15

Każda miłość spełniona, czy też nies­pełniona - trwa...

Krys­ty­na A.Sz. 14.03.2018r. 

myśl • 15 marca 2018, 13:24

Bez butów ciężko się obejść.

bo­sym iść. 

myśl • 14 marca 2018, 09:27

Po­między na­mi niebo, o które ciężko się wznieść. 

myśl • 12 marca 2018, 23:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort