motylek96

1059 tekstów – auto­rem jest mo­tylek96.

stopy dotarły do kresu czasu

siedzę na ław­ce w be­tono­wym mieście
zag­ry­zam ra­no wy­pie­czo­ne milczenie

na białej korze brzozy
życie czar­ne zna­ki pisze
ucichł wiatr
gdy umarło serce

od­szedł człowiek
który wy­pełniał powietrze

tyl­ko księżyc przywykł
do wi­doku kościs­tej twarzy w kapturze

ślepną gwiaz­dy miasta 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 8 października 2018, 17:24

* * *

Niedługo drze­wa śniegiem zapłaczą
Słońce scho­wa się w głębi nieba
Od­liczam do zera 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 sierpnia 2018, 07:34

nieświadome oczekiwanie

tańczy wi­ruje na wietrze
pos­trzępiona kartka
le­je się at­ra­men­to­wa krew

za­gina rzeczy­wis­tość

z każdą mi­nutą opa­dają emocje
jak dob­rze że dzi­siaj nie pada

w os­tatnich drga­niach skrzydeł
za­sypia nies­po­koj­na myśl 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 24 lipca 2018, 06:19

tylko marzyciel w łzach dostrzega tęcze

tam gdzie cze­ka świt
na­wet wiatr przes­tał tańczyć
wyczekuje
sze­les­tu suk­ni w kwiaty
głupiec
nie wie, że to tyl­ko złudzenie

*cóż z te­go że pełnia lat
us­ta wciąż po­zos­tają chłodne
ty jes­teś księżycem
gdy ja jes­tem słońcem
roz­ciag­nietym  skrzydłami wiatru 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 21 lipca 2018, 21:13

okrutnie

ty do mnie
ja do ciebie
im bliżej

tym da­lej jes­teśmy od siebie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 lipca 2018, 19:31

(nie) satynowy

może zbyt dużo wymagam
próbując pojąć sens świata

po­woli ścieram się na krawędziach

i nie wiem czy to dobrze
gdy jed­na po drugiej
od­kry­wasz mo­je blizny

wątła i zgarbiona
pot­ra­fię kochać tyl­ko w wierszach

chodzę po świecie bosa
żyje do góry nogami
z pus­tym miej­scem w zagłębieniu dłoni

roz­trzas­ku­je godziny

więc nie budz świ­tu
nie wiado­mo co przyniesie
ro­mans czy śmierć

Gdy pod­da­my się si­le oddechu 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 6 lipca 2018, 18:53

smutek też ma w sobie piękno

cisza płonie sa­mot­nością
zim­ne us­ta składają po­całunek
gdy wiatr gładzi na­gie ramiona

na krawedzi

py­tasz co możesz zro­bić
gdy nie widzisz mo­jego uśmie­chu

szep­cz o życiu
o śmier­ci zbyt dużo wiem 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 25 czerwca 2018, 20:52

Nig­dy nie zniżaj się do po­ziomu osób kry­tykujących. La­taj wy­soko, na ile skrzydła ci pozwolą 

myśl
zebrała 5 fiszek • 20 czerwca 2018, 17:27

Byle tylko się nie minąć

Być zachwy­tem na je­go twarzy
Po­wiet­rzem, oddechem

Na ot­wartej dłoni nieść nadzieję
Słów na­miętnych

Być dla niego dzwiekiem
Nutą wib­ru­jaca w powietrzu

By­le tyl­ko się nie minąć

Gdy gwiaz­dy od­cze­pione od nieba

Być dla siebie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 maja 2018, 18:09

drobne skomlenie myśli

zna­ki na su­mieniu wy­rył czas
pal­ce w ciszy kreślą kształt

ko­lej­ny od­dech w dzień
gdy wo­dos­pa­dy słów zat­rzas­kują usta

z nieba wieje chłodem 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 maja 2018, 21:01

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. http://youtu.be/JcTt9AFywl8

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

8 października 2018, 22:11motylek96 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

8 października 2018, 17:24motylek96 do­dał no­wy tek­st stopy do­tarły do kre­su [...]

3 września 2018, 13:04fyrfle sko­men­to­wał tek­st nieświadome ocze­kiwa­nie

24 sierpnia 2018, 06:30scorpion sko­men­to­wał tek­st Niedługo drze­wa śniegiem zapłaczą Słońce [...]

23 sierpnia 2018, 19:50yestem sko­men­to­wał tek­st Niedługo drze­wa śniegiem zapłaczą Słońce [...]

23 sierpnia 2018, 19:38motylek96 sko­men­to­wał tek­st Niedługo drze­wa śniegiem zapłaczą Słońce [...]

21 sierpnia 2018, 19:41yestem sko­men­to­wał tek­st Niedługo drze­wa śniegiem zapłaczą Słońce [...]

19 sierpnia 2018, 09:15motylek96 sko­men­to­wał tek­st Niedługo drze­wa śniegiem zapłaczą Słońce [...]

19 sierpnia 2018, 09:09scorpion sko­men­to­wał tek­st Niedługo drze­wa śniegiem zapłaczą Słońce [...]

19 sierpnia 2018, 07:34motylek96 do­dał no­wy tek­st Niedługo drze­wa śniegiem zapłaczą Słońce [...]