motylek96, teksty z czerwca 2014 roku

19 tekstów z czer­wca 2014 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

fastryga i serce z kamienia

pod swój dach przy­garnęłam wiersz
choć i bez niego jest tłocznie
do ko­ta się łasi
mi spędza sen z powiek

tak mi da­leko do niego


wspólne mie­szka­nie
bar­dziej nas dzieli niż łączy
mi­mo li­ter trzy­manych w dłoni
praw­da wdarła się mie­dzy nas

i czy możemy od­dychać jed­nym powietrzem?
*
jest noc
jes­teśmy razem
cza­sami tyl­ko nam się zdaje
że ro­zumiemy więcej od naszych wierszy
z który­mi nam wca­le nie jest do życia

Ja­rosław Borszewicz
 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 29 czerwca 2014, 17:41

* * *

rze­ka nig­dy nie pat­rzy co zos­ta­wia za sobą
ogień niszczy złud­ne nadzieje
wiatr go­ni przed siebie
noc zwias­tu­je dzień
ser­ca z ka­mienia
a kil­ka chwil
to nie całe życie

nie jes­tem pew­na czy dam rade
od­dychać
po­wiet­rzem
za drzwiami 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 28 czerwca 2014, 19:11

* * *

znicze niczym oczy błyszczą
stroik na­daje powagi
zim­ny mar­mur się szczerzy

ni­kogo nie obchodzi
za­pom­niany grób 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 czerwca 2014, 16:08

gdy nu­da bez­krwa­wo za­bija

Odtwórz


z cza­sem pod rękę, przem­ka­my -przez życie- 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 czerwca 2014, 13:12

os­trożnie stąpaj po niez­na­nej ziemi, nie wiado­mo ja­kie marze­nia masz u swych stóp 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 czerwca 2014, 11:23

wybielacz

pie­rze cudze bru­dy ten, kto z włas­ny­mi wa­da­mi nie umie so­bie poradzić 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 czerwca 2014, 13:38

w miarę cze­ka­nia wzras­ta ape­tyt, lecz z cza­sem za­po­mi­na­my na co cze­kamy bo­rykając się z bra­kiem apetytu 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 19 czerwca 2014, 11:31

czas wakacji

słońcem obudzo­ny trawnik
ko­siarką przystrzyżony
wa­bi motyle

let­ni wietrzyk
roz­dmuchał ba­bie lato
ko­ty się radują 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 18 czerwca 2014, 05:51

* * *

nie na­leżę do ko­biet odważnych
lękiem na­pa­wają mnie ciem­ności i ko­na­ry drzew
w których nie wiado­mo co drzemie

gdy niebo naburmuszone

uśmie­chem próbu­je nadrobić
niewiadomą
wiszącą w powietrzu 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 15 czerwca 2014, 17:56

okamgnienie

kiedy słucham mo­wy oczu
nie straszna mi nostalgia
i spa­dające ko­lej­no dni
to­pione w kałużach
kto­re pod­ska­kują pod dotykiem
krop­li deszczu

i choć prog­no­zy są niesprzyjające

nie szu­kam ko­lej­nych wymówek
by od­sunąć na bok marzenia
tyl­ko kłócę się sa­ma ze sobą
strojąc przed lus­trem głupie miny
ig­no­rując skrobot
wy­doby­wający się z szuflady
w poez­ji
spi­sane
myśli 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 14 czerwca 2014, 16:40

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy