motylek96, teksty z grudnia 2012 roku

27 tekstów z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

tyl­ko nierozsądni sztyw­no trzy­mają się regul 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 31 grudnia 2012, 10:17

czlo­wiek poz­ba­wiony wyrzu­tow su­mienia sta­je sie bezduszny 

aforyzm
zebrał 25 fiszek • 29 grudnia 2012, 12:03

po krop­ce koń­czy się wszystko
po prze­cin­ku moż­na jeszcze wszys­tko zmienić 

aforyzm
zebrał 28 fiszek • 28 grudnia 2012, 10:38

da­jemy in­nym po­palić, by zeb­rać się w sobie 

aforyzm
zebrał 11 fiszek • 26 grudnia 2012, 10:59

... mi­mocho­dem można po­mylić drogę do piekła i nieba 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 24 grudnia 2012, 08:49

piękno nie zaw­sze jest dos­ko­nałe, wszys­tko za­leży ja­kimi ocza­mi na nie pat­rzy­my i co chce­my dostrzec 

myśl
zebrała 19 fiszek • 22 grudnia 2012, 09:42

szczeście się zdarza, gdy nie idzie w parze z ob­se­syj­nym je­go poszukiwaniem 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 grudnia 2012, 23:49

na końcu języ­ka zbiera­my słowa zapomniane 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 21 grudnia 2012, 23:48

wspom­nienia przeszłości z cza­sem stają się hybrydą 

myśl
zebrała 17 fiszek • 21 grudnia 2012, 08:03

każdy ze­gar po­kazu­je swój czas 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 19 grudnia 2012, 13:42

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy