motylek96, teksty z grudnia 2015 roku

12 tekstów z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

w dzi­siej­szym świecie naj­większe za­pot­rze­bowa­nie jest na współczu­cie, em­pa­tie oraz po­moc płynącą z głębi serca 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 grudnia 2015, 20:53

zaszeptanie

łzy są moją włas­nością roz­rzu­ce je
tam gdzie będę chciała

na krawędzi chod­ni­ka zostawię
na na­giej gałęzi drzewa
może na­wet ko­goś ni­mi ochlapie

i wiesz co jeszcze

wszys­tkie myśli zbłąkane
łańcucha­mi niepew­ności skrępowane
uwolnie

po­nieważ zno­wu ma­my No­wy Rok (za pasem)
wszys­tko od no­wa zaczy­nać trzeba

może zro­bię porządek w głowie
chaos ogarnę

chy­ba zwa­riuje i na­pije się
zielo­nej her­ba­ty gorzkiej
bo nie ma sen­su życia dosładzać

nadaremnie 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 grudnia 2015, 23:09

grudniowy motyl

za­nim świat pójdzie spać
słowa ucichną

będziemy nieobecni 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 23 grudnia 2015, 19:23

dla przy­jaciół bądz jak most, dla wrogów bądz przepaścią 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 18 grudnia 2015, 03:02

choć nie możesz tu być czuwaj nade mną

mam zachmurzo­ne oczy i usta
kto­re juz tak chet­nie jak kiedys
nie prze­biera­ja sie w uśmiech
u stóp cały wiel­ki świat
i tyl­ko nie jes­tem pew­na
czy nie jest dla mnie za duży
niczym swetr ku­piony szyb­ko bez namysłu

i wciąż zbyt da­leko od serca
nie pasuje 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 15 grudnia 2015, 23:05

(nie)doskonała

wciele ciebie
w życie
ra­zem będziemy samotni

i się stoczymy 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 13 grudnia 2015, 16:03

iro­nia lo­su zaw­sze ma dużo do powiedzenia 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 12 grudnia 2015, 18:26

powietrze pachnie kurzem

noc roz­dra­pana do krwi
niepot­rzeb­ny dzień

to­pią się anioły w naszych łzach 

wiersz
zebrał 34 fiszki • 8 grudnia 2015, 21:56

Antidotum na dziurawe serce, to nie wiersze

Nie wierz poecie, gdy o miłości plecie
niebo ubiera w białe gar­ni­tury i suk­nie odświętne,
gdy cza­ruje słowem, tak pięknie na ma­now­ce zwodzi

bo, gdzie tu ro­man­tyzm, gdy prze­mykając po deszczu
wygląda­my jak zmokłe ku­ry, a [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 6 grudnia 2015, 15:45

zaz­wyczaj praw­da umiera sa­mot­na, kłam­stwo w roz­licznym towarzystwie 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 4 grudnia 2015, 07:44

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy