motylek96, teksty z kwietnia 2013 roku

25 tekstów z kwiet­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

każde marze­nie ma w so­bie moc spełnienia, szczególnie wte­dy gdy poświęcisz mu co naj­mniej ty­le ener­gii ile od­da­jesz włas­nym lękom 

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 kwietnia 2013, 22:53

co ko­mu pi­sane licho nie weźmie 

aforyzm
zebrał 29 fiszek • 29 kwietnia 2013, 12:31

zadyszka

znów biegnę zbyt szybko
bez od­poczyn­ku na zmianę po­ry dnia
uciekam od de­monów pus­tych momentów
które tru­cizną za­lewają posągi aniołów

i tyl­ko ty Boże pot­ra­fisz naw­lec na sznurek
roz­sy­pane różańce dob­ra i zła
dla równowagi
bym kiedyś
znów odnalazła

przy od­ro­binie szczęścia 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 29 kwietnia 2013, 10:33

będąc twoim światłem mam nadzieję, że cię nie oślepię 

aforyzm
zebrał 24 fiszki • 28 kwietnia 2013, 12:10

gniewnie

dzień od­mie­rza skur­cz serca
skończyła się ko­lej­na po­ra roku
a my le­cimy
na ośnieżone szczy­ty uczuć

pat­rząc przez brud­ne okna
pozwalamy
by wiatr uno­sił westchnienia

nabijając
na os­trza zielo­nych traw

gdy gniew
przy­jaz­nym ra­mieniem obejmuje 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 27 kwietnia 2013, 08:39

żywot człowie­czy znaczo­ny jest wielo­ma zmar­szczka­mi, bruz­da­mi oraz bliz­na­mi, jed­nak najgłebiej za­korze­niają się te po przeb­rzmiałym szcześciu 

myśl
zebrała 16 fiszek • 25 kwietnia 2013, 14:31

gdy jes­tem kłębkiem nerwów szu­kam dłoni które mnie rozplączą 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 kwietnia 2013, 13:00

* * *

szep­tem pop­rosze o lep­sze życie
na po­dobienis­two chmur łkających deszczem
od­go­nię strach
bo jak­bym miała istnieć
oglądając świat nie twoimi oczami 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 22 kwietnia 2013, 12:19

gdy znaj­dziesz powód dla które­go war­to żyć, to śmierć nie przyj­dzie tak szybko 

aforyzm
zebrał 15 fiszek • 21 kwietnia 2013, 12:28

undefined

jest ta­ka cisza w której na­wet kochające ser­ca się nie słyszą
jest ta­ka ciem­ność w której dłonie się nie odnajdują
jest ta­ka mo­wa której nikt nie pojmuje
i są ta­kie dni kiedy na­wet se­kun­dy uwierają

szczęśli­wi którzy wierzą
w spot­ka­nie dusz
tam gdzie zachodzi słońce 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 20 kwietnia 2013, 18:52

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy