motylek96, teksty z lipca 2012 roku

6 tekstów z lip­ca 2012 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

Kto wpa­da w oko, ten uwiera serce 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 31 lipca 2012, 14:00

melodia dnia następnego (nieskrępowanie)

żar chłod­nych ust, delikatnie
roz­siewa obiet­ni­ce rozmowy
nie zas­koczy nas cisza, niespodziewana
os­tra niczym zi­mowy poranek

mów nieskrępowanie

oczy z cieka­wością przyglądają się
słowom z których jesteśmy
stworzeni 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 27 lipca 2012, 05:31

po­pełniamy błędy na włas­ny rachu­nek, zaś od­po­wie­dzial­nością za nie próbu­jemy obar­czyć innych 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 lipca 2012, 16:59

Słowa niesione falą emoc­ji roz­bi­jając się o dru­giego człowieka wra­cają do nas, cięższe w swo­jej wymowności 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 lipca 2012, 09:09

miedzy nami

Niebo nab­rzmiałe gniewem
płacze. oczyszcza ciała
skąpa­ne grzechem. załamane

niez­nośnie trzez­wym porankiem
za­sypiającym. z gwiazdami

na­wet anioł stróż żąda
do­dat­ko­wej opłaty. za szczęście
niknące we mgle niodpuszczonych
win 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 9 lipca 2012, 13:29

grze­banie się we wspom­nieniach, jest niczym porządko­wanie daw­no nie odświeżanej garderoby.
wy­ciągając zbyt wiele rzeczy na raz może się oka­zać, że jes­teśmy nadzy 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 lipca 2012, 00:01

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy