motylek96, teksty z listopada 2011 roku

12 tekstów z lis­to­pada 2011 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

nie boję się śmier­ci sa­mej w so­bie, lękam się te­go co po­za nią 

myśl
zebrała 29 fiszek • 28 listopada 2011, 00:01

słowa niczym ziar­na roz­rzu­cane po po­lach, po­woli kiełkują, gdy przychodzi właści­wa po­ra, zbiera­my plony
jeśli nie chcesz og­ro­du, nie sadź drzew 

myśl
zebrała 25 fiszek • 27 listopada 2011, 12:25

oczy od­najdują światło, źre­nice boją się w nie uwierzyć 

myśl
zebrała 34 fiszki • 23 listopada 2011, 13:25

swo­je woj­ny pro­wadzę sa­ma, by zwy­cięstwem do sy­ta się napawać 

myśl
zebrała 25 fiszek • 22 listopada 2011, 07:10

gdy wyręcza­my się in­ny­mi, zos­ta­wiamy swo­je od­ciski na spo­sobie ich postępowania 

aforyzm
zebrał 57 fiszek • 21 listopada 2011, 07:53

każdy no­wy dzień wy­mazu­je wczo­raj­sze marze­nia, aby jut­ro zacząć śnić na nowo 

myśl
zebrała 21 fiszek • 18 listopada 2011, 07:32

dziś przy­jaciel, jut­ro wróg, bo słońce krzy­wo zaświeciło 

aforyzm
zebrał 123 fiszki • 17 listopada 2011, 13:57

i wieniec z laurów może oka­zać się sucha wiązką krzaków gdy zbyt długo na nim posiedzimy 

myśl
zebrała 35 fiszek • 15 listopada 2011, 14:31

ser­ce rodziców bi­je w rytm życia dzieci 

aforyzm
zebrał 107 fiszek • 14 listopada 2011, 07:14

pat­rząc w jed­nym kierun­ku, dochodzi­my do śle­pych uliczek których gra­nice wyz­nacza nasz pun­kt odniesienia 

myśl
zebrała 20 fiszek • 12 listopada 2011, 11:40

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy