motylek96, teksty z lutego 2014 roku

11 tekstów z lu­tego 2014 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

słowo wy­powiada­ne w emoc­jach ma sze­roki gest 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 lutego 2014, 22:35

sa­mi tworzy­my miłość taką na jaką zasługu­je­my w naszym mniemaniu 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 lutego 2014, 13:58

marze­nia są za dar­mo, dopóki nie zaczną się spełniać 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 lutego 2014, 23:52

* * *

wil­gotne są świ­ty, gdy
wpa­damy w szpo­ny ciemności
prosząc Pa­naB o łaski 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 17 lutego 2014, 20:08

ludzie by­wają gołosłowni 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 16 lutego 2014, 09:33

czekolada

rozpływam się po kawałku
nie mogąc docze­kać się momentu
gdy zos­ta­niemy sami

rzu­cam kil­ka słów nieodgadnionych
w twoim to­warzys­twie jes­tem w siódmym niebie
tyl­ko ty pot­ra­fisz koić zszar­pa­ne nerwy 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 15 lutego 2014, 10:42

* * *

gdy gwar uli­cy cichnie

na­wet op­ty­mis­ta miewa gor­sze dni
na krawędzi chod­ni­ka pęka
uśmiech bez­wa­run­ko­wo dany 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 12 lutego 2014, 16:23

wpa­damy in­nym w słowo, by nie wy­paść z formy 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 11 lutego 2014, 09:36

korzeniami odwrócone drzewa i kwiaty

wiem, kiedyś mo­je życie do nieba ule­ci, lub
co gor­sze, anioł je do piekła strąci, będę wtedy
po roz­grza­nych cegłach chodziła z głową zadartą,
wy­so­ko do góry.

opo­wiem jak wygląda świat od spodu
kiedy wiatr nie szep­cze historii

księżyc jest zim­ny, gdy słońce wypla
dziury , by noc­ne niebo świeciło
pus­ty­mi, czar­ny­mi oczyma

a ludzie, co z nimi

wy­dają się przycze­pieni sto­pami do ziemi, podziele­ni na życie i śmierć 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 9 lutego 2014, 09:47

świat ma wiele do zaofe­rowa­nia, ale tyl­ko od nas za­leży ile od­wa­gi będziemy mieli... by brać 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 8 lutego 2014, 11:16

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy