motylek96, teksty z maja 2014 roku

14 tekstów z ma­ja 2014 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

miłość jest śle­pa, więc nie ma co się dzi­wić, iż zdarza się jej wpa­dać w nieod­po­wied­nie ramiona 

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 maja 2014, 18:48

nad dachami Florencji

dziura w ser­cu ma je­go kształt
choć to słowa raniły
niszcząc moją pew­ność siebie

choć wszys­tko przebrzmiało
bliz­ny zostały

znów szu­kam siebie

jeśli nie odnajdę
roz­rzuć mój popiół
nad dacha­mi Florencjii

fe­nik­sem nie jestem 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 maja 2014, 14:06

* * *

kocham, bezwstydnie
przy­mie­rzam każdy dzień
wpi­sując go między niez­liczoną ilość wyświetleń 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 maja 2014, 22:01

petrichor

me­lan­cho­lie na skrzydłach wiat­ru niesioną
kar­mie smut­kiem płynącym w żyłach
zraszam deszczem

bar­wie jej ko­lorem tęczówki
nie zważając na zmieniającą się porę roku
którą to z kolei
już na­wet nie pamiętam 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 maja 2014, 21:31

nie narze­kaj na nu­de, gdy tyl­ko ona wy­ciąga do ciebie ra­miona, łat­wiej ją za­pełnić iż pustkę. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 maja 2014, 17:08

z łat­wością przychodzi nam wy­myśla­nie prob­lemów, ale jeśli chodzi o szczęście spra­wa wygląda zu­pełnie inaczej, szczęścia nie zauwarza­my, prob­le­my wyostrzamy 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 maja 2014, 13:15

dopóki nie powiem żegnaj

nie szukaj
mądrych słów na wy­dep­ta­nych dro­gach życia
one nie przy­niosą spełnienia
gdy z dna ob­serwo­wać będziesz
roz­bi­te światło dnia 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 18 maja 2014, 23:02

śpiew wiatru wskazuje droge, zanim oczy zobaczą i umysł nazwie

czy słyszysz deszcz
spływający po ciele,
krop­le prze­nikają przez skóre

ser­ce uwięzione w klat­ce piersiowej
tłucze na ratunek,
kiedy łamie obietnice

gaśnie nadzieja
gdy wi­ny są zbyt ciężkie 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 15 maja 2014, 22:46

Im dłużej ro­bisz rzeczy które nie spra­wiają ci przy­jem­ności, tym bar­dziej od­da­lasz się od osiągnięcia suk­ce­su. Ro­zaj­rzyj się dookoła i wy­bierz drogę nie ko­nie­cznie naj­pros­trzą i naj­piękniej­szą lecz taką którą wskarze ci intuicja. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 maja 2014, 17:22

* * *

Nies­podziewa­nie zaczęło pa­dać
płosząc sta­do motyli
wios­na się ukryła 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 12 maja 2014, 12:46

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy