motylek96, teksty z marca 2014 roku

12 tekstów z mar­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

dochodząc do siebie trze­ba po­konać praw­dzi­wy la­birynt przyczynowo-skutkowy 

myśl
zebrała 9 fiszek • 31 marca 2014, 13:21

oaza spo­koju, tyl­ko zbyt słabo trzy­ma ner­wy na wodzy 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 30 marca 2014, 16:02

* * *

chciałabym mieć od­wa­ge kwiata
który do słońca prze­bija się między
płyta­mi chod­ni­ka,

bo jak na ra­zie jes­tem jedynie
wskazówką z ze­gara
kradnącą czas. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 28 marca 2014, 20:12

więzi­my w głowie myśli które nig­dy nie zos­taną uwol­nione, dla­tego rząda­my wol­ności słowa w ra­mach rekompensaty 

aforyzm
zebrał 23 fiszki • 25 marca 2014, 13:48

nas­tały ta­kie cza­sy, że na­wet świat jest wyliczony 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 24 marca 2014, 13:09

* * *

gdy­byś mnie szukał


będę gdzieś po­między krop­la­mi deszczu
na om­szałym ko­narze drze­wa
(to ta­kie poetyckie)


i daję słowo dla poezji
wy­myślam ciebie


dla pun­ktu odniesienis
słowa miłość


nie py­taj dlaczego
to proste
uni­kam kontaktu 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 23 marca 2014, 15:54

młyn spra­wied­li­wości wol­no miele prawde 

aforyzm
zebrał 37 fiszek • 21 marca 2014, 12:12

cisza, naj­szczel­niej wy­pełnia pustkę 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 marca 2014, 07:06

sentymentalnie

w spo­koju półmro­ku, przy blas­ku świec
tańczą nasze cienie. kochamy
da­lej niż sięga wzrok. 

wiersz
zebrał 21 fiszek • 19 marca 2014, 14:02

* * *

...i tyl­ko coś sie w środ­ku rusza, na po­dobieństwo ry­by w sieć złapa­nej. Czy to dusza, su­mienie, a może życie os­tatkiem sil wal­czy o jeszcze je­den od­dech. Niewiem. Tyl­ko jed­no jest pew­ne, ser­ce chro­ni pa­rawan z kości, by chro­nić i bro­nić przed emoc­ja­mi wdzierający­mi się ze świata

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 17 marca 2014, 19:52

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy