motylek96, teksty z marca 2016 roku

7 tekstów z mar­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

Jas­ność niesie nadzieje, gdy gas­nie to naj­większy smutek. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 marca 2016, 23:08

Brak miejsca na rekonwalescencje serca

Stoimy
Na dwóch krańcach mostu
Ma­my ser­ca zdar­te do krwi
I nikły uśmiech na ustach
Czekamy
Pod nie swoim niebem
Wyob­co­wani do szpi­ku kości
W oba­wie przed potknięciem

Myśli spa­raliżowa­ne nadzieją
Wy­pełniają opus­toszałe wnętrze
Na próżno w mro­ku szu­kać wytchnienia
Gdy świat od­wra­ca się plecami

Zat­rzaśnięte powieki
Nie zro­zumiałe zdania
Zasznu­rowa­ne usta
W kaj­da­nach ręce

Brak miej­sca na re­kon­wa­les­cen­cje serca 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 marca 2016, 09:34

wędrowiec

podążające za spoj­rze­niem nogi
niosą między smukłe wieżowce
przep­la­tane smutną zielenią

nie ma się cze­go bać

każdy jest wędrowcem
po śmierć

za­pali­my znicz
grób łzą zwilżymy

zacho­wamy w pamięci 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 marca 2016, 18:36

* * *

gdy pogrążam się w smut­ku, pogrążam się jed­nocześnie w cze­koladzie, co od­bi­ja się na moich biodrach 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 12 marca 2016, 21:25

ptak nadziei zamknięty w klatce

na niebie słońce kona
to­piąc os­tatnie wątłe pro­mienie w rzece
nim nas­ta­nie noc z księżycem w tle
ko­lej­ne życie się złamie

pod ciosa­mi losu

ptak nadziei także umiera

stroszy piórka os­tatni raz

dla anioła stróża
który od tej chwili
błąkać się będzie po bezdrożach 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 11 marca 2016, 06:47

hi­pok­ryzja zagląda w ok­na i wy­lewa się dziurką od klucza 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 marca 2016, 21:40

żyj tak, by każdy dzień się liczył i był ważny, a nie tak, by bez sen­su skreślać ko­lej­ne dni życia 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 marca 2016, 13:45

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy