motylek96, teksty z października 2014 roku

12 tekstów z paździer­ni­ka 2014 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

szorstkość nieszczęścia przemijania lata

zachodzące słońce żółci
świat i tak posępny tej po­ry roku
mil­czą drze­wa zaw­stydzo­ne swą nagością
wiatr por­wał ich sza­ty, cieszące oko latem

i znów przyszły łzy nie w czas
już nie ma co podlewać
gdy w prze­ciągu stoi świat 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 27 października 2014, 22:16

wielu spa­da na dno, ale tyl­ko nieliczni od­najdują skarb i nie są to klej­no­ty, mo­nety czy od­kry­cia ar­cheolo­giczne, to po pros­tu no­we życie z pew­nością lep­sze jeśli da­na oso­ba do­ceni szansę jaką dos­tała od życia 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 października 2014, 19:15

myśli, naj­częściej nocą zry­wają się ze smyczy, wy­mykają się kiedy naj­mniej­szą ma­my na to ochotę na­gie nieupiększo­ne, burzą cały porządek z którym przez cały dzień próbo­waliśmy so­bie poradzić 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 października 2014, 17:02

"A ja wam mówię że Bóg też ma noce bezsenne." Maria Konopnicka

Lu­bię nocą roz­ma­wiać z Bogiem
o tym co po­woli umiera, choć jeszcze jest w sercu
czy war­to wychodzić na prze­ciw, lub stać
być kropką, we wszechświecie.

Może wy­jechać, sma­kować po­wiet­rze w in­nym miejscu
wyk­raść światu ka­wałek ziele­ni i błękitu
bez­tros­ko cze­kać na os­tatni moment

bo prze­cież nikt nie umie umierać

wędrując w głąb siebie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 19 października 2014, 09:11

wspi­nając się po dra­binie suk­ce­su upew­nij się
czy stoi pod właściwą ścianą 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 17 października 2014, 16:59

Jeśli nie poznałaś mnie do teraz Nigdy mnie nie poznasz

gdy się sobą znudzimy
muszla zaszu­mi naszy­mi rozmowami

i odpłynie

gu­biąc naszą przestrzeńOdtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 15 października 2014, 21:33

nieścisłości

jeśli przeżyłeś coś po­dob­ne­go jak ona

ra­zem przejść możecie
ze sple­ciony­mi życiorysami

póki ręce będziecie do siebie wyciągać
nie zab­raknie powietrza

będziecie budzić się bez pośpiechu
z uśmiechem
na dzień dobry 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 15 października 2014, 13:21

to o czym mil­czy­my jest mar­twe, do­piero wy­powie­dziane na głos zaczy­na żyć 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 14 października 2014, 12:23

by­wają ta­kie mo­men­ty, do których wra­camy tyl­ko ze łzą w oku
ubierając myśli w słowa
by nie stać się nicością 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 października 2014, 13:45

* * *

pil­nując lo­su człowieczego
anioł cze­ka na zbawienie

nieraz słyszy chichot losu
który kłody pod no­gi ciska

mi­mo to nies­trudze­nie sieje
ziaren­ka dobra
na żyz­nej ziemi nadziei

cierpliwie 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 10 października 2014, 01:20

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy