motylek96, teksty ze stycznia 2012 roku

13 tekstów ze stycznia 2012 ro­ku – auto­rem jest mo­tylek96.

jeszcze nie wiem cze­go chcę, ale gdy zo­baczę z pew­nością do­wiem się, że te­go właśnie pragnę 

myśl
zebrała 38 fiszek • 31 stycznia 2012, 12:40

skończenie

ja­kiż to anioł przechadza się
między su­mieniem ludzi
cho­wając skrzydła w bieli śniegu

ja­kiż to człowiek naiwny
obi­ja się o ściany dnia
szu­kając miej­sca dla sfa­tygo­wanej duszy

czas udręką obar­cza anioła i ludzi
pod prąd pod wiatr bez szczęścia
z nadzieją na no­wy czas 

wiersz
zebrał 47 fiszek • 30 stycznia 2012, 12:30

lu­bimy bab­rać się w życiu in­nych, by swo­ja war­tość pod­nieść, sęk w tym, że słoma z butów i tak wys­ta­wać będzie tym którzy nie umieją korzys­tać z półkul swo­jego mózgu 

myśl
zebrała 40 fiszek • 28 stycznia 2012, 11:58

ko­bieta - ląd nieodkryty
ko­bieta - pachnąca domem

piękna i wyjątko­wa w oczach swo­jego mężczyzny,
jest te­raz­niej­szością i przyszłością,
trzy­mając w dłoniach mapę do zro­zumienia i poz­na­nia siebie 

myśl
zebrała 35 fiszek • 25 stycznia 2012, 21:20

za­nim ko­goś ok­reślisz mianem wa­riata, spróbuj po­pat­rzeć na siebie z bo­ku, od­bi­cie może zdziwić 

myśl
zebrała 36 fiszek • 23 stycznia 2012, 22:04

kiedy licho śpi, przy­pad­ki zaczy­nają chodzić po ludziach 

myśl
zebrała 29 fiszek • 22 stycznia 2012, 16:25

zdarzają się w życiu ta­kie chwi­le gdy mu­simy du­sić łzy, aby in­nym lżej było 

myśl
zebrała 49 fiszek • 19 stycznia 2012, 13:34

zbyt długie prze­ciąga­nie słowa po języ­ku gro­zi skażeniem sen­su i za­mianą zda­nia w bełkot 

myśl
zebrała 34 fiszki • 14 stycznia 2012, 20:12

zda­nie jest po to by je zmieniać, za­nim kropkę na końcu ktoś postawi 

myśl
zebrała 38 fiszek • 8 stycznia 2012, 10:16

i tak nap­rawdę nie wiado­mo czy my szu­kamy Bo­ga, czy to Bóg szu­ka nas 

myśl
zebrała 29 fiszek • 7 stycznia 2012, 13:54

motylek96

Gdyby zwierzęta wierzyły w Boga, to Szatan w ich oczach wyglądałby jak człowiek." Odtwórz Śniło mi się, że byłem motylem, i nie wiem, czy jestem człowiekiem, któremu śniło się, że jest motylem, czy też jestem motylem, któremu się śni, że jest człowiekiem. Odtwórz .be

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

motylek96

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 04:20yestem sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 22:16silvershadow sko­men­to­wał tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

przedwczoraj, 21:13motylek96 do­dał no­wy tek­st tylko marzy­ciel w łzach [...]

11 lipca 2018, 09:27Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

8 lipca 2018, 19:33Naja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

8 lipca 2018, 18:10finezja sko­men­to­wał tek­st (nie) sa­tyno­wy

7 lipca 2018, 16:42motylek96 sko­men­to­wał tek­st okrutnie

7 lipca 2018, 11:09yestem sko­men­to­wał tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 19:31motylek96 do­dał no­wy tek­st okrutnie

6 lipca 2018, 18:53motylek96 do­dał no­wy tek­st (nie) sa­tyno­wy